Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 14.10.1998177-XIV
Документ 177-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2018, підстава - 2269-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 49, ст.301 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про підприємства в Україні" ( 72/98-ВР )
( Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 24, ст.138 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законів України такі зміни:
1. Статтю 2 Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440) після
слів "підприємницької діяльності" доповнити словами "крім казенних
підприємств".
2. Частину другу статті 4 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88)
доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:
"цілісні майнові комплекси казенних підприємств;
цілісні майнові комплекси структурних підрозділів (філій,
цехів, дільниць) казенних підприємств, що здійснюють діяльність,
передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про
підприємництво".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 жовтня 1998 року
N 177-XIVвгору