Документ 177-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.03.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. № 177
Київ

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 544

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 544 “Про затвердження типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 62, ст. 2018; 2017 р., № 38, ст. 1204) зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 177

ЗМІНИ
у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 544

1. У пункті 1 у графі “Органи, що залучаються до запровадження та забезпечення заходу” слова “МВС Міноборони” замінити словами “Міноборони МВС Національна поліція (на договірних засадах)”, а слова “Державна кримінально-виконавча служба” - словом “Мін’юст”.

2. У пунктах 2 і 3 у графі “Органи, що залучаються до запровадження та забезпечення заходу” слово “ДМС” виключити.

3. У пункті 4:

у графі “Орган, відповідальний за запровадження та забезпечення заходу” слова “військові комісаріати” виключити;

у графі “Органи, що залучаються до запровадження та забезпечення заходу” після слова “МВС” доповнити словами “Національна поліція”, а після слів “Збройні Сили” - словами “військові комісаріати”.

4. У пункті 5 у графі “Органи, що залучаються до запровадження та забезпечення заходу” слова “МВС Національна гвардія Збройні Сили” замінити словами “Збройні Сили Національна гвардія Національна поліція ДСНС”.

5. У пункті 6 у графі “Органи, що залучаються до запровадження та забезпечення заходу” слово “МВС” замінити словами “Національна поліція ДМС”.

6. У пунктах 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17 та 23 у графі “Органи, що залучаються до запровадження та забезпечення заходу” слово “МВС” замінити словами “Національна поліція”.

7. Пункти 9, 11, 13 у графі “Органи, що залучаються до запровадження та забезпечення заходу” після слова “МВС” доповнити словами “Національна поліція”.

8. У пункті 16 у графі “Органи, що залучаються до запровадження та забезпечення заходу” після слів “Національна гвардія” доповнити словами “Національна поліція ДМС”, а слова “Державна кримінально-виконавча служба” замінити словом “Мін’юст”.

9. У пункті 19:

у графі “Строки виконання” слова “з моменту введення та до завершення дії правового режиму воєнного стану” замінити словами “за окремим дорученням військового командування на встановлений ним період, але не довше строку дії правового режиму воєнного стану”;

у графі “Орган, відповідальний за запровадження та забезпечення заходу” слово “ДСНС” виключити;

у графі “Органи, що залучаються до запровадження та забезпечення заходу” після слова “МВС” доповнити словами “Національна поліція ДСНС МОЗ”.

10. У пункті 22 у графі “Органи, що залучаються до запровадження та забезпечення заходу” після слова “МВС” доповнити словами “Національна поліція”, а слова “Державна кримінально-виконавча служба” замінити словом “Мін’юст”.

11. У пункті 24:

у графі “Орган, відповідальний за запровадження та забезпечення заходу” слова “Державна кримінально-виконавча служба” виключити;

графу “Органи, що залучаються до запровадження та забезпечення заходу” викласти в такій редакції:

“Мін’юст
Мінінфраструктури
Міноборони
МОЗ
Національна гвардія
Національна поліція
СБУ”.
вгору