Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 14.10.1998177-XIV
Документ 177-XIV, перша редакція — Прийняття від 14.10.1998
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 49, ст.301 )
 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про підприємства в Україні" ( 72/98-ВР ) ( Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 24, ст.138 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до деяких законів України такі зміни:
 
     1. Статтю 2 Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440) після слів "підприємницької діяльності" доповнити словами "крім казенних підприємств".
 
     2. Частину другу статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88) доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:
 
     "цілісні майнові комплекси казенних підприємств;
 
     цілісні майнові комплекси структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) казенних підприємств, що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про підприємництво".
 
     3. У абзаці першому частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) перше речення доповнити словами "а також казенні підприємства".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                Л.КУЧМА 
м. Київ, 14 жовтня 1998 року
N 177-XIVвгору