Документ 1767-99-п, попередня редакція — Редакція від 03.02.2012, підстава - 35-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 вересня 1999 р. N 1767
Київ
Про науково-громадську експертизу набору продуктів
харчування, набору непродовольчих товарів і набору
послуг для встановлення прожиткового мінімуму
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 722 ( 722-2004-п ) від 02.06.2004
N 360 ( 360-2005-п ) від 18.05.2005
N 827 ( 827-2007-п ) від 13.06.2007
N 1155 ( 1155-2008-п ) від 27.12.2008
N 575 ( 575-2009-п ) від 10.06.2009
N 444 ( 444-2010-п ) від 16.06.2010
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

Відповідно до статті 4 Закону України "Про прожитковий
мінімум" ( 966-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення науково-громадської
експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих
товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму
(додається).

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 444
( 444-2010-п ) від 16.06.2010 }

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 1999 р. N 1767
ПОРЯДОК
проведення науково-громадської експертизи набору
продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору
послуг для встановлення прожиткового мінімуму

1. Науково-громадська експертиза набору продуктів харчування,
набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення
прожиткового мінімуму (далі - експертиза) полягає у визначенні за
участю соціальних партнерів наукової обгрунтованості норм і
нормативів споживання, належного дотримання принципів формування
цих наборів.
2. Експертиза проводиться експертною комісією, що утворюється
у складі 12 осіб, до якої входять по 4 представники від
центральних органів виконавчої влади, об'єднань роботодавців і
профспілкових об'єднань, які мають статус всеукраїнських.
Представниками центральних органів виконавчої влади в
експертній комісії є перші заступники (заступники) Міністра
соціальної політики, Міністра економічного розвитку і торгівлі,
Міністра фінансів, Міністра охорони здоров’я, визначені згідно з
наказами керівників відповідних центральних органів виконавчої
влади. { Абзац другий пункту 2 в редакції Постанов КМ N 444
( 444-2010-п ) від 16.06.2010, N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
Члени експертної комісії від об'єднань роботодавців і
профспілкових об'єднань, які мають статус всеукраїнських,
визначаються кожною стороною окремими рішеннями.
3. Центральні органи виконавчої влади, які визначені у
частинах 2-4 статті 3 Закону України "Про прожитковий мінімум"
( 966-14 ) відповідальними за формування набору продуктів
харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг, у
встановлений Кабінетом Міністрів України термін подають
Мінекономрозвитку пропозиції щодо сформованих наборів у
натуральних показниках або у нормативах споживання з необхідними
розрахунками і науковими обгрунтуваннями. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
4. Мінекономрозвитку узагальнює пропозиції центральних
органів виконавчої влади щодо сформованих набору продуктів
харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для
встановлення прожиткового мінімуму та надсилає їх членам
експертної комісії не пізніше ніж за тиждень до її засідання. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
5. Представлення і захист сформованих набору продуктів
харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг на
засіданні експертної комісії здійснюється центральними органами
виконавчої влади, відповідальними за їх формування.
6. Перед початком засідання експертної комісії проводиться
обов'язкова реєстрація її членів. У разі коли член експертної
комісії не може взяти участь у засіданні з поважних причин
відповідний орган зобов'язаний призначити іншого представника,
якому надаються всі повноваження члена експертної комісії.
7. Засідання експертної комісії вважається правоможним, якщо
в ньому беруть участь усі члени комісії (уповноважені
представники).
8. Засідання експертної комісії проводиться під головуванням
представника Мінсоцполітики. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
9. Рішення експертної комісії приймається відкритим
голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом,
який підписує головуючий.
10. Рішення про схвалення експертною комісією набору
продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору
послуг для встановлення прожиткового мінімуму надсилаються на
затвердження Кабінету Міністрів України і є підставою для
розрахунку прожиткового мінімуму. Зміни та доповнення до наборів
вносяться тільки за рішенням експертної комісії.
11. Якщо експертна комісія не схвалила пропозицій центральних
органів виконавчої влади щодо набору продуктів харчування, набору
непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення
прожиткового мінімуму, вони повертаються на перегляд цими органами
у визначений експертною комісією термін.
У разі повторного несхвалення експертною комісією набору
продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору
послуг питання виноситься на розгляд Національної тристоронньої
соціально-економічної ради. { Абзац другий пункту 11 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від
25.01.2012 }вгору