Документ 1767-VI, перша редакція — Прийняття від 16.12.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про права
інвалідів і Факультативного
протоколу до неї
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.77 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію про права інвалідів ( 995_g71 ) і Факультативний
протокол до неї ( 995_g72 ), вчинені 13 грудня 2006 року в
м. Нью-Йорку, ратифікувати (додаються).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 грудня 2009 року
N 1767-VIвгору