Документ 1765-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.12.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.64 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р.,
NN 20-22, ст. 269, N 26, ст. 320, N 30, ст. 422, N 31, ст. 454,
N 41, ст. 598, N 45, ст. 689, N 49, ст. 734; 2010 р., N 4, ст. 15,
ст. 33, N 6, ст. 47, N 8, ст. 60, ст. 61, ст. 63) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "245.554.356,4" та "60.926.140,6"
замінити відповідно цифрами "245.309.356,4" та "60.681.140,6";
у частині другій цифри "274.140.967,1" та "79.728.618,6"
замінити відповідно цифрами "273.895.967,1" та "79.483.618,6".
2. У статті 69 цифри "2.680.000" замінити цифрами
"2.435.000".
3. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно до
додатків N 1 та N 2 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 грудня 2009 року
N 1765-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"

(тис. грн.) -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд | | | кацією | | | | | | ( v0604201-01 ) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Разом доходів: |245 309 356,4|184 628 215,8|60 681 140,6 | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів (без урахування |236 568 140,9|175 887 000,3|60 681 140,6 | |міжбюджетних трансфертів) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |20000000|Неподаткові надходження | 57 368 617,7| 15 175 626,0|42 192 991,7 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24000000|Інші неподаткові | 13 048 023,3| 881 329,7|12 166 693,6 | | |надходження | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24120000|Збір у вигляді цільової | 2 435 000,0| | 2 435 000,0 | | |надбавки до діючого | | | | | |тарифу на електричну та | | | | | |теплову енергію | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2009 рік"

(тис. грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0604201-01 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |Видатки - всього: |194 412 348,5|185 870 496,9|32 678 992,0 |2 323 969,0 |7 541 851,6 |79 483 618,6|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2 |32 020 147,4 | 273 895 967,1 | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1100000| |Міністерство палива та | 89 157,0| 54 068,1| 14 331,3 | 1 017,7 | 35 088,9 | 3 684 603,7| 32 118,3| | 56,5 | 3 652 485,4 | 3 773 760,7 | | | |енергетики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101000| |Апарат Міністерства | 89 157,0| 54 068,1| 14 331,3 | 1 017,7 | 35 088,9 | 3 684 603,7| 32 118,3| | 56,5 | 3 652 485,4 | 3 773 760,7 | | | |палива та енергетики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101390|0433 |Будівництво | | | | | | 653 500,0| | | | | 653 500,0 | | | |енергоблоків атомних, | | | | | | | | | | | | | | |гідроакумулюючих, | | | | | | | | | | | | | | |інших електростанцій, | | | | | | | | | | | | | | |підстанцій, | | | | | | | | | | | | | | |теплоелектроцентралей, | | | | | | | | | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | | | | | | | |реконструкція і | | | | | | | | | | | | | | |ремонт ліній | | | | | | | | | | | | | | |електропередачі, а | | | | | | | | | | | | | | |також здешевлення | | | | | | | | | | | | | | |кредитів на створення | | | | | | | | | | | | | | |запасів твердого | | | | | | | | | | | | | | |палива для | | | | | | | | | | | | | | |теплоелектростанцій | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору