Документ 1762-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.06.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Ніццької угоди про
Міжнародну класифікацію товарів і послуг для
реєстрації знаків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.284 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію
товарів і послуг для реєстрації знаків, прийнятої 15 червня 1957
року та зміненої 28 вересня 1979 року ( 995_066 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 1 червня 2000 року
N 1762-IIIвгору