Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018176
Документ 176-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. № 176
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 176

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919; 2017 р., № 26, ст. 738), слова і цифри “в 2017 році” замінити словами і цифрами “у 2017 та 2018 роках”.

2. В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 15, ст. 542; 2016 р., № 21, ст. 828; 2017 р., № 26, ст. 738), цифри і слово “2017 році” замінити цифрами і словами “2017 та 2018 роках”.

3. У додатках до Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 21, ст. 828; 2017 р., № 26, ст. 738):

1) пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

215142,1

10346,2

43109,3

53056,6

52362,9

56267,1

Місцеві бюджети

277882,58

47363,92

49201,22

54642,58

60186,85

664881,01

Інші джерела

13260

1750

2510

2750

3000

3250

__________
Усього

506284,68

59460,12

94820,52

110449,18

115549,75

126005,11”;

2) у додатку 2:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді
проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, олімпіад, інтернет-олімпіад, змагань (зокрема комп’ютерних та їх розроблення), зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних і методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою забезпечення:


кількість залученої молоді, осіб

373029

55260

71356

78174

81665

86574

посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді

 

у тому числі: 

 

  

Мінмолодьспортом

46550


10550

11500

12000

12500

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

8000


1400

1800

2200

2600

 

МВС 

МВС

  

Національною академією педагогічних наук

8260


2065

2065

2065

2065

 

Національна академія педагогічних наук

 

3900


975

975

975

975

 

облдержадміністраціями: 

облдержадміністрації:

місцевий бюджет 

Вінницькою

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Вінницька

 

165,1

24

27,84

32,3

37,46

43,5

 

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

 

Волинська

 

200

30

35

40

45

50

 

Дніпропетровською

29000

5000

5000

6000

6000

7000

 

Дніпропетровська

 

15

2

2

3

4

4

 

Донецькою

22000

3000

4000

5000

5000

5000

 

Донецька

 

38

10

6

10

6

6

 

Житомирською

125000

25000

25000

25000

25000

25000

 

Житомирська

 

76

15

15

15

15,5

15,5

 

Закарпатською

3740

640

700

750

800

850

 

Закарпатська

 

1110

155

185

215

255

300

 

Запорізькою

25000

3000

4000

5000

6000

7000

 

Запорізька

 

134,85

20

23

26,45

30,42

34,98

 

Івано-Франківською

7500

1000

1000

1500

2000

2000

 

Івано-Франківська

 

339

60,2

62

68,6

72

76,2

 

Київською

2350

350

410

470

530

590

 

Київська

 

187,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

 

Кіровоградською

3100

500

600

600

700

700

 

Кіровоградська

 

26

4

5

5

6

6

 

Луганською 

Луганська

  

Львівською

4500

900

900

900

900

900

 

Львівська

 

115

23

23

23

23

23

 

Миколаївською 

Миколаївська

  

Одеською

2000

300

350

400

450

500

 

Одеська

 

25

5

5

5

5

5

 

Полтавською

1500

300

300

300

300

300

 

Полтавська

 

10

2

2

2

2

2

 

Рівненською

9000

1000

1000

2000

2000

3000

 

Рівненська

 

72

10

12

14

16

20

 

Сумською

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Сумська

 

297,66

40

48

57,6

69,12

82,94

 

Тернопільською

1500

300

300

300

300

300

 

Тернопільська

 

125

15

20

25

30

35

 

Харківською

2000

300

350

400

450

500

 

Харківська

 

150

20

25

30

35

40

 

Херсонською

250

50

50

50

50

50

 

Херсонська

 

24

3

4

5

6

6

 

Хмельницькою

1000

200

200

200

200

200

 

Хмельницька

 

170

30

32

34

36

38

 

Черкаською

5288

800

912

1040

1185

1351

 

Черкаська

 

62,5

7,52

9,66

11,95

14,82

18,55

 

Чернівецькою 

Чернівецька

  

Чернігівською

380

70

75

75

80

80

 

Чернігівська

 

12

2

2,2

2,4

2,6

2,8

 

Київською міськдержадміністрацією

3111

550

594

624

655

688

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1130,9

200

216,

226,8

238,1

250

 

  

Разом

 

16 385,51

715,22

3172,2

3664,6

4161,52

4671,97

 

  

у тому числі

державний бюджет

11 900


2375

2775

3175

3575

 

  

 

місцеві бюджети

4485,51

715,22

797,2

889,6

986,52

1096,97


кількість залученої молоді, осіб

5267124

334495

1192728

1221906

1248218

1269777

формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і молодіжному середовищі,
шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризації української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності

 

у тому числі: 

 

  

Мінмолодьспортом

972560

66600

210100

224835

232545

238480

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

12 153

765

1225

3105

3449

3609

 

МОН

2800000


700000

700000

700000

700000

 

МОН

 

1 276


244

294

344

394

 

ДСНС

2400


600

600

600

600

 

ДСНС

 

600


150

150

150

150

 

Міноборони 

Міноборони

  

Національною академією педагогічних наук

100


100
 

Національна академія педагогічних наук

 

297,4


297,4
 

облдержадміністраціями: 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети 

Вінницькою

72500

14500

14500

14500

14500

14500

 

Вінницька

742,73

108

125,28

145,35

168,6

195,5

 

Волинською 

Волинська

  

Дніпропетровською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Дніпропетровська

 

70

12

14

14

14

16

 

Донецькою

77000

15000

15000

15500

15500

16000

 

Донецька

 

1200

200

220

250

260

270

 

Житомирською

635000

127000

127000

127000

127000

127000

 

Житомирська

 

470

90

90

95

95

100

 

Закарпатською

9000

1700

1750

1800

1850

1900

 

Закарпатська

 

1100

150

180

215

255

300

 

Запорізькою

80000

11000

13500

16500

18000

21000

 

Запорізька

 

539,39

80

92

105,8

121,67

139,92

 

Івано-Франківською

42500

8000

8000

8000

9000

9500

 

Івано-Франківська

 

1705,8

298

308

348

371,2

380,6

 

Київською

2850

380

480

570

650

770

 

Київська

 

925

185

185

185

185

185

 

Кіровоградською

3700

500

500

700

1000

1000

 

Кіровоградська

 

34

6

6

7

7

8

 

Луганською

400

80

80

80

80

80

 

Луганська

 

15,75

3,15

3,15

3,15

3,15

3,15

 

Львівською

1000

200

200

200

200

200

 

Львівська

 

250

50

50

50

50

50

 

Миколаївською

22250

4450

4450

4450

4450

4450

 

Миколаївська

 

510

85

91

101

111

122

 

Одеською

44695

6655

7940

8975

10025

11100

 

Одеська

 

7570

1080

1290

1485

1710

2005

 

Полтавською

5500

1100

1100

1100

1100

1100

 

Полтавська

 

1 289

257,8

257,8

257,8

257,8

257,8

 

Рівненською

132000

19000

22900

26400

29800

33900

 

Рівненська

 

3 348

450

540

648

777

933

 

Сумською

40000

7000

7500

8000

8500

9000

 

Сумська

 

297,66

40

48

57,6

69,12

82,94

 

Тернопільською

2500

500

500

500

500

500

 

Тернопільська

 

300

50

55

60

65

70

 

Харківською

260000

40000

45000

50000

60000

65000

 

Харківська

 

396

55

66

77

88

110

 

Херсонською

250

50

50

50

50

50

 

Херсонська

 

39

5

6

8

10

10

 

Хмельницькою

80

80

0

0

0

0

 

Хмельницька

 

30

30

 

Черкаською

11237

1700

1938

2209

2519

2871

 

Черкаська

 

468,7

54,61

69,66

88,58

112,66

143,19

 

Чернівецькою

6000

1000

1100

1200

1300

1400

 

Чернівецька

 

165

27

30

33

36

39

 

Чернігівською

7500

1500

1500

1500

1500

1500

 

Чернігівська

 

2500

450

475

500

525

550

 

Київською міськдержадміністрацією

31102

5500

5940

6237

6549

6876

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1 413,79

250

270

283,5

297,7

312,59

 

  

Разом

 

39 706,22

4781,56

6388,29

8566,78

9532,9

10 436,69

 

  

у тому числі

державний бюджет

14 326,4

765

1916,4

3549

3943

4153

 

  

 

місцеві бюджети

25 379,82

4016,56

4471,89

5017,78

5589,9

6283,69


кількість залученої молоді, осіб

520740

67435

100390

107609

117823

127483

виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України

 

у тому числі: 

 

  

Мінмолодьспортом

106490

200

25580

25580

26580

28550

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

10 022

150

1450

2670

2826

2926

 

облдержадміністраціями: 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети 

Вінницькою

20000

4000

4000

4000

4000

4000

 

Вінницька

 

137,56

20

23,2

26,92

31,22

36,22

 

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

 

Волинська

 

200

30

35

40

45

50

 

Дніпропетровською

750

150

150

150

150

150

 

Дніпропетровська

 

8

1

1

2

2

2

 

Донецькою

36000

7000

7000

7000

7500

7500

 

Донецька

 

73

15

14

15

14

15

 

Житомирською 

Житомирська

  

Закарпатською

6500

1200

1250

1300

1350

1400

 

Закарпатська

 

600

100

110

120

130

140

 

Запорізькою

25000

3000

4000

5000

6000

7000

 

Запорізька

 

471,9

70

80,5

92,6

106,4

122,4

 

Івано-Франківською

11500

2000

2000

2500

2500

2500

 

Івано-Франківська

 

186,8

33

33,4

38

40

42,4

 

Київською 

Київська

  

Кіровоградською

12000

2000

2000

2000

3000

3000

 

Кіровоградська

 

76

11

13

15

17

20

 

Луганською

650

130

130

130

130

130

 

Луганська

 

552,6

110,52

110,52

110,52

110,52

110,52

 

Львівською

250

50

50

50

50

50

 

Львівська

 

125

25

25

25

25

25

 

Миколаївською

500

100

100

100

100

100

 

Миколаївська

 

29

5

5

6

6

7

 

Одеською

1000

200

200

200

200

200

 

Одеська

 

25

5

5

5

5

5

 

Полтавською

500

100

100

100

100

100

 

Полтавська

 

161

32,2

32,2

32,2

32,2

32,2

 

Рівненською

160500

25575

28800

32100

35400

38625

 

Рівненська

 

7550

1015

1218

1461

1752

2104

 

Сумською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Сумська

 

111,62

15

18

21,6

25,92

31,1

 

Тернопільською

2500

500

500

500

500

500

 

Тернопільська

 

300

50

55

60

65

70

 

Харківською

92000

15000

17000

18000

20000

22000

 

Харківська

 

215

30

35

40

50

60

 

Херсонською

230

30

50

50

50

50

 

Херсонська

 

14

1

2

3

4

4

 

Хмельницькою

500

100

100

100

100

100

 

Хмельницька

 

65

10

10

15

15

15

 

Черкаською

13220

2000

2280

2599

2963

3378

 

Черкаська

 

245,95

28,27

36,19

46,32

59,28

75,89

 

Чернівецькою 

Чернівецька

  

Чернігівською

650

100

100

150

150

150

 

Чернігівська

 

280

50

53

56

59

62

 

Київською міськдержадміністрацією 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет 

  

Разом

 

21 449,43

1806,99

33651,01

4901,16

5420,54

5955,73

 

  

у тому числі

державний бюджет

10 022

150

1450

2670

2826

2926

 

  

 

місцеві бюджети

11 427,43

1656,99

19151,01

2231,16

2594,54

3029,73


кількість залученої молоді, осіб

258568

43930

47548

51600

55520

59970

формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища

 

у тому числі: 

 

  

Мінмолодьспортом

2900


200

600

900

1200

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2225


200

600

700

725

 

облдержадміністраціями: 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети 

Вінницькою

20000

4000

4000

4000

4000

4000

 

Вінницька

 

206,27

30

34,8

40,37

46,8

54,3

 

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

 

Волинська

 

200

30

35

40

45

50

 

Дніпропетровською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Дніпропетровська

 

93

18

18

19

19

19

 

Донецькою

22500

4000

4000

4500

5000

5000

 

Донецька

 

160

25

30

32

35

38

 

Житомирською

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Житомирська

 

29

5

5

6

6

7

 

Закарпатською

2500

400

450

500

550

600

 

Закарпатська

 

690

110

120

130

150

180

 

Запорізькою

35000

5500

6000

7000

7500

9000

 

Запорізька

 

134,85

20

23

26,45

30,42

34,98

 

Івано-Франківською

5500

500

1000

1000

1500

1500

 

Івано-Франківська

 

152,2

27,2

28,6

30,6

32

33,8

 

Київською

15970

2180

2620

3170

3620

4380

 

Київська

 

175

35

35

35

35

35

 

Кіровоградською 

Кіровоградська

  

Луганською 

Луганська

  

Львівською

250

50

50

50

50

50

 

Львівська

 

110

22

22

22

22

22

 

Миколаївською

1500

300

300

300

300

300

 

Миколаївська

 

116

19

20

23

25

29

 

Одеською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Одеська

 

20

4

4

4

4

4

 

Полтавською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Полтавська

 

40

8

8

8

8

8

 

Рівненською 

Рівненська

  

Сумською

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Сумська

 

111,62

15

18

21,6

25,92

31,1

 

Тернопільською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Тернопільська

 

200

30

35

40

45

50

 

Харківською

11200

1500

2000

2200

2500

3000

 

Харківська

 

180

25

30

35

40

50

 

Херсонською

1000

200

200

200

200

200

 

Херсонська

 

14

1

2

3

4

4

 

Хмельницькою

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Хмельницька

 

10

2

2

2

2

2

 

Черкаською

1322

200

228

260

296

338

 

Черкаська

 

301,1

34,61

44,3

56,7

72,58

92,91

 

Чернівецькою 

Чернівецька

  

Чернігівською

650

100

100

150

150

150

 

Чернігівська

 

30

5

5,50

6

6,5

7

 

Київською міськдержадміністрацією

28276

5000

5400

5670

5954

6252

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1130,9

200

216

226,8

238,1

250

 

  

Разом

 

6328,94

665,81

936,2

1407,52

1592,32

1727,09

 

  

у тому числі

державний бюджет

2 225


200

600

700

725

 

  

 

місцеві бюджети

4103,94

665,81

736,2

807,52

892,32

1 002,09


кількість залученої молоді, осіб

746803

121930

143486

150877

160906

169604

підтримки ініціатив молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення

 

у тому числі: 

 

  

Мінмолодьспортом

35441

2000

7990

8291

8380

8780

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

4160

200

660

1000

1100

1200

 

МОН

25584


6396

6396

6396

6396

 

МОН

 

46 880


11 720

11 720

11 720

11 720

 

Мінкультури

2560


560

620

670

710

 

Мінкультури

 

1192


270

288

306

328

 

облдержадміністраціями: 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети 

Вінницькою

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Вінницька

 

770,22

112

129,92

150,70

174,8

202,8

 

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

 

Волинська

 

200

30

35

40

45

50

 

Дніпропетровською

26550

5350

5300

5300

5300

5300

 

Дніпропетровська

 

25,6

5,6

5

5

5

5

 

Донецькою

28900

5500

5700

5700

6000

6000

 

Донецька

 

285

50

55

60

60

60

 

Житомирською

77000

15000

15000

15000

16000

16000

 

Житомирська

 

1 120

220

220

220

230

230

 

Закарпатською

11000

2100

2150

2200

2250

2300

 

Закарпатська

 

2 085

300

330

400

480

575

 

Запорізькою

90000

13000

16000

18000

20500

22500

 

Запорізька

 

767,51

125

137,75

151,1

167,9

185,76

 

Івано-Франківською

14000

2000

2500

2500

3000

4000

 

Івано-Франківська

 

577,8

105,2

90,6

127

113

142

 

Київською

1100

120

170

220

270

320

 

Київська

 

900

180

180

180

180

180

 

Кіровоградською

13300

2500

2300

2300

3000

3200

 

Кіровоградська

 

74

11

13

15

15

20

 

Луганською

2650

530

530

530

530

530

 

Луганська

 

147,6

29,52

29,52

29,52

29,52

29,52

 

Львівською

20000

3500

3750

4000

4250

4500

 

Львівська

 

1750

250

300

350

400

450

 

Миколаївською

14000

2800

2800

2800

2800

2800

 

Миколаївська

 

141

25

27

29

29

31

 

Одеською

150

30

30

30

30

30

 

Одеська

 

6 480

3 600

720

720

720

720

 

Полтавською

150000

30000

30000

30000

30000

30000

 

Полтавська

 

745,65

149,13

149,13

149,13

149,13

149,13

 

Рівненською

30000

5000

5500

6000

6500

7000

 

Рівненська

 

745

100

120

144

173

208

 

Сумською

70000

10000

12000

14000

16000

18000

 

Сумська

 

818,58

110

132

158,4

190,08

228,1

 

Тернопільською

2500

500

500

500

500

500

 

Тернопільська

 

300

50

55

60

65

70

 

Харківською

9600

1300

1600

2000

2200

2500

 

Харківська

 

155

20

25

30

35

45

 

Херсонською 

Херсонська

  

Хмельницькою

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Хмельницька

 

250

50

50

50

50

50

 

Черкаською

9918

1500

1710

1950

2223

2535

 

Черкаська

 

174

20

25,6

32,77

41,94

53,69

 

Чернівецькою 

Чернівецька

  

Чернігівською

1000

200

200

200

200

200

 

Чернігівська

 

150

20

25

30

35

40

 

Київською міськдержадміністрацією

56550

10000

10800

11340

11907

12503

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1696,5

300

324

340,2

357,2

375,1

 

  

Разом

 

72 590,46

6062,45

15 828,52

16 479,82

16 871,57

17 348,1

 

  

у тому числі

державний бюджет

52 232

200

12 650

13 008

13 126

13 248

 

  

 

місцеві бюджети

20 358,46

5862,45

3178,52

3471,82

3745,57

4100,1

__________
Разом за завданням 1

  

 

 

156 460,56

14032,03

29 690,22

35 019,88

37 578,85

40 139,58

у тому числі

  

 

державний бюджет

90 705,4

1115

18 591,4

22 602

23 770

24 627

 

  

 

місцеві бюджети

65 755,16

12917,03

11 098,82

12 417,88

13 808,85

15 512,58”;

пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

“Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

8. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва 

1) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, змагань (зокрема комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою забезпечення:

 

кількість залученої молоді, осіб

2150

150

350

500

550

600

виконання міжурядових та міжвідомчих договорів


у тому числі:
 

Мінмолодьспортом

2150

150

350

500

550

600

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

1795

95

200

400

500

600


кількість залученої молоді, осіб

61722

10555

11271

12539

13276

14081

здійснення обмінів молоддю та проведення відповідних заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви і Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю та іншими країнами


у тому числі:
 

Мінмолодьспортом

16500

2000

2500

3500

4000

4500

 

-“-

-“-

16 000

1000

1500

4000

4500

5000

 

облдержадміністраціями:


 

 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети 

Вінницькою

150

30

30

30

30

30

 

Вінницька


206,47

30

34,8

40,37

46,9

54,4

 

Волинською


 

 

Волинська
 

Дніпропетровською

75

15

15

15

15

15

 

Дніпропетровська


243,7

49,7

48,5

48,5

48,5

48,5

 

Донецькою

40000

8000

8000

8000

8000

8000

 

Донецька


270

52

53

55

55

55

 

Житомирською


 

 

Житомирська
 

Закарпатською


 

 

Закарпатська
 

Запорізькою


 

 

Запорізька
 

Івано-Франківською


 

 

Івано-Франківська
 

Київською


 

 

Київська
 

Кіровоградською


 

 

Кіровоградська
 

Луганською


 

 

Луганська
 

Львівською

700

100

100

150

150

200

 

Львівська


120

20

20

25

25

30

 

Миколаївською


 

 

Миколаївська
 

Одеською

25

5

5

5

5

5

 

Одеська
 

Полтавською


 

 

Полтавська
 

Рівненською

850

100

150

200

200

200

 

Рівненська


1350

200

250

300

300

300

 

Сумською

1500

100

200

300

400

500

 

Сумська


148,83

20

24

28,8

34,56

41,47

 

Тернопільською


 

 

Тернопільська
 

Харківською


 

 

Харківська
 

Херсонською


 

 

Херсонська
 

Хмельницькою


 

 

Хмельницька
 

Черкаською

1897

200

266

334

471

626

 

Черкаська


79,21

9,1

11,65

14,92

19,0

24,44

 

Чернівецькою


 

 

Чернівецька
 

Чернігівською

25

5

5

5

5

5

 

Чернігівська


12

2

2,20

2,4

2,6

2,8

 

Київською міськдержадміністрацією


 

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет 
 

Разом


18 430,21

1382,8

1944,15

4514,99

5031,66

5556,61

  

 

у тому числі

державний бюджет

16 000

1 000

1 500

4 000

4 500

5 000

  

 

 

місцеві бюджети

2 430,21

382,8

444,15

514,99

531,66

556,61


кількість залученої молоді, осіб

103377

15800

18545

20679

23368

24985

активної участі молоді та представників міжнародних і українських молодіжних організацій у житті суспільства

 

у тому числі:


 

 

 
 

Мінмолодьспортом

4150

250

900

950

1000

1050

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2 310

60

350

550

600

750

 

облдержадміністраціями:


 

 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети 

Вінницькою

750

150

150

150

150

150

 

Вінницька


1 275,3

200

232

269,1

312,1

262,1

 

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

 

Волинська


140

10

20

30

30

50

 

Дніпропетровською

12500

1500

2000

2500

3000

3500

 

Дніпропетровська
 

Донецькою

35000

7000

7000

7000

7000

7000

 

Донецька


159

30

31

31

32

35

 

Житомирською

440

80

80

90

90

100

 

Житомирська


29

5

5

6

6

7

 

Закарпатською


 

 

Закарпатська
 

Запорізькою


 

 

Запорізька
 

Івано-Франківською


 

 

Івано-Франківська
 

Київською


 

 

Київська
 

Кіровоградською


 

 

Кіровоградська
 

Луганською


 

 

Луганська
 

Львівською

700

100

150

150

150

150

 

Львівська


70

10

15

15

15

15

 

Миколаївською


 

 

Миколаївська
 

Одеською

2850

500

550

600

600

600

 

Одеська
 

Полтавською


 

 

Полтавська
 

Рівненською

2850

500

550

600

600

600

 

Рівненська


745

100

120

144

173

208

 

Сумською


 

 

Сумська
 

Тернопільською

500

100

100

100

100

100

 

Тернопільська


100

20

20

20

20

20

 

Харківською


 

 

Харківська
 

Херсонською


 

 

Херсонська
 

Хмельницькою

500

100

100

100

100

100

 

Хмельницька


100

20

20

20

20

20

 

Черкаською

5382

500

665

885

1767

1565

 

Черкаська


43,5

5

6,4

8,19

10,49

13,42

 

Чернівецькою

12000

2000

2200

2400

2600

2800

 

Чернівецька


120

20

22

24

26

28

 

Чернігівською

100

20

20

20

20

20

 

Чернігівська


55

9

10

11

12

13

 

Київською міськдержадміністрацією

5655

1000

1080

1134

1191

1250

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1 130,94

200

216

226,8

238,14

250

  

 

Разом


6 277,74

689

1 067,4

1 355,09

1 494,73

1 671,52

  

 

у тому числі

державний бюджет

2 310

60

350

550

600

750

  

 

 

місцеві бюджети

3 967,74

629

717,4

805,09

894,73

921,52


кількість залученої молоді, осіб

34699

6540

6783

7027

7036

7313

2) участь українських молодіжних делегацій у міжнародних акціях, іграх, змаганнях (зокрема комп’ютерних), конкурсах, засіданнях за круглим столом, дебатах, семінарах, виставках, семінарах- тренінгах, тренінгах, конференціях, форумах, фестивалях, пленерах, наметових таборах, походах та інших заходах, у тому числі у рамках виконання навчальної програми “Молодіжний працівник”

 

у тому числі:


 

 

 
 

Мінмолодьспортом

1400


200

350

400

450

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

1950


200

450

550

750

 

облдержадміністраціями:


 

 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети 

Вінницькою

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Вінницька


412,5

60

69,6

80,7

93,6

108,6

 

Волинською


 

 

Волинська
 

Дніпропетровською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Дніпропетровська


74,23

14,55

14,92

14,92

14,92

14,92

 

Донецькою

20000

4000

4000

4000

4000

4000

 

Донецька


54

10

10

11

11

12

 

Житомирською


 

 

Житомирська
 

Закарпатською


 

 

Закарпатська
 

Запорізькою


 

 

Запорізька
 

Івано-Франківською


 

 

Івано-Франківська
 

Київською


 

 

Київська
 

Кіровоградською


 

 

Кіровоградська
 

Луганською


 

 

Луганська
 

Львівською

500

100

100

100

100

100

 

Львівська


100

20

20

20

20

20

 

Миколаївською


 

 

Миколаївська
 

Одеською

500

100

100

100

100

100

 

Одеська
 

Полтавською


 

 

Полтавська
 

Рівненською

700

100

100

150

150

200

 

Рівненська


1350

200

250

300

300

300

 

Сумською


 

 

Сумська
 

Тернопільською

500

100

100

100

100

100

 

Тернопільська


100

20

20

20

20

20

 

Харківською


 

 

Харківська
 

Херсонською

140

20

30

30

30

30

 

Херсонська


45

5

10

10

10

10

 

Хмельницькою


 

 

Хмельницька
 

Черкаською

859

100

133

177

136

313

 

Черкаська


87

10

12,8

16,38

20,97

26,85

 

Чернівецькою


 

 

Чернівецька
 

Чернігівською