Документ 176-2013-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.04.2017, підстава - 165-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 березня 2013 р. № 176
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 165 від 22.03.2017}

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 102 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 13, ст. 481), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. № 176

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України

1. В абзаці першому пункту 3 слова і цифри “підпунктами 2-9 пункту 4” замінити словами і цифрами “підпунктами 2-12 пункту 4”.

2. Абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

“Одержувачами бюджетних коштів за напрямами, визначеними підпунктами 2-8, 10-12 пункту 4 цього Порядку, є громади закордонних українців, яким надається фінансова підтримка. Підставою для залучення до виконання бюджетної програми одержувачів бюджетних коштів є надання громадами закордонних українців переліку документів, що визначається МЗС.”.

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Бюджетні кошти спрямовуються МЗС на:

1) фінансування проектних, підготовчих та ремонтно-реставраційних робіт павільйону “Зємлєдєліє” (будівля № 58), розташованого на території Всеросійського виставкового центру в м. Москві (Російська Федерація);

2) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та проведення за кордоном науково-освітніх заходів: форумів, конгресів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців;

3) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців у проведенні ремонту приміщень, виділених для потреб Українського народного дому у м. Перемишлі (Республіка Польща) та центру української культури у м. Пряшеві (Словацька Республіка);

4) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонту приміщень для громад закордонних українців, осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном;

5) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення випуску громадами періодичних видань, підготовки та випуску теле- та радіопрограм, підтримання інтернет-ресурсів громад закордонних українців, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном;

6) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для впорядкування місць поховань (місць пам’яті) видатних українців за кордоном;

7) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для облаштування приміщень осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном технічними засобами навчання, оргтехнікою, меблями, спортивним інвентарем, закупівлі національних костюмів, музичних інструментів та сценічного вбрання;

8) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на умовах співфінансування для організації літніх таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, мовою, літературою, історією України;

9) забезпечення навчальних закладів з вивченням української мови та осередків культури громад закордонних українців іміджевою друкованою, фото-, аудіо-, відео- та електронною продукцією, предметами національної символіки, передплати української періодики для громад закордонних українців;

10) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та проведення за кордоном культурно-мистецьких заходів: фестивалів, свят мистецтв, виставок, експозицій, вечорів і тижнів українського кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів;

11) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для виготовлення та встановлення за кордоном пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям;

12) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів класиків української літератури на іноземні мови;

13) виготовлення бланків посвідчень закордонного українця;

14) забезпечення функціонування офіційних веб-сайтів МЗС та закордонних дипломатичних установ України з розміщенням інформації іноземними мовами для популяризації України на міжнародному рівні;

15) забезпечення доставки через закордонні дипломатичні установи України громадам закордонних українців матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення їх діяльності щодо зміцнення зв’язків з Україною;

16) оплату витрат, пов’язаних із закупівлею іноземної валюти для цілей, зазначених у цьому пункті, і оплату банківських послуг.”.вгору