Документ 1758-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.12.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" щодо фінансування
заходів по боротьбі з епідемією грипу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.61 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р.,
NN 20-22, ст. 269, N 26, ст. 320, N 30, ст. 422, N 31, ст. 454,
N 41, ст. 598, N 45, ст. 689, N 49, ст. 734; 2010 р., N 4, ст. 15,
ст. 33, N 6, ст. 47) такі зміни:
1. Частини першу і другу статті 1 викласти в такій редакції:
"Визначити доходи Державного бюджету України на 2009 рік у
сумі 245.532.356,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального
фонду Державного бюджету України - у сумі
184.606.215,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 60.926.140,6 тис. гривень, згідно з
додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2009 рік у
сумі 273.994.684,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі 194.266.065,9 тис.
гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України -
у сумі 79.728.618,6 тис. гривень".
2. Пункт 45 статті 6 викласти в такій редакції:
"45) надходження від перевищення кошторисних доходів над
кошторисними витратами Національного банку України за результатами
поквартального виконання кошторису доходів та витрат Національного
банку України поточного року у сумі 9.191.784 тис. гривень".
3. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно
до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 грудня 2009 року
N 1758-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
щодо фінансування заходів по боротьбі
з епідемією грипу
Зміни
до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"

(тис. грн.) -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний | | | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | | | класифікацією | | | | | | ( v0604201-01 ) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Разом доходів: |245 532 356,4|184 606 215,8|60 926 140,6 | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів (без урахування |236 791 140,9|175 865 000,3|60 926 140,6 | |міжбюджетних трансфертів) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |20000000|Неподаткові надходження |57 613 617,7 |15 175 626,0 |42 437 991,7 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21000000|Доходи від власності та |26 537 589,0 |12 913 976,3 |13 623 612,7 | | |підприємницької діяльності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21020000|Надходження |13 808 112,0 |4 616 328,0 |9 191 784,0 | | |від перевищення | | | | | |кошторисних доходів | | | | | |над кошторисними витратами | | | | | |Національного банку України| | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
щодо фінансування заходів по боротьбі
з епідемією грипу
Зміни до додатка N 3
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету
України на 2009 рік"

(тис. грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код |Код | Найменування згідно | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | |про- |функ- | з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |грамної|ціо- |класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації|ної | державного бюджету | | |оплата праці |комунальні | | | | оплата |комунальні | | | |видат- |класи-| ( v0604201-01 ) | | | |послуги та | | | | праці |послуги та | | | |ків та |фіка- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |ції | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | |ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | | | | | |жав- | | | | | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | |ту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |Видатки - всього: |194 266 065,9|185 748 357,8|32 678 992,0 |2 296 247,5 |7 517 708,1 |79 728 618,6|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2 |32 265 147,4 | 273 994 684,5 | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2300000| |Міністерство охорони | 4 410 788,7 | 4 166 351,7 | 1 337 255,8 | 125 498,1 | 244 437,0 |1 471 407,5 |1 318 524,0 | 174 563,6 | 40 083,8 | 152 883,5 | 5 882 196,2 | | | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301000| |Апарат Міністерства | 4 359 661,7 | 4 115 224,7 | 1 302 894,6 | 125 498,1 | 244 437,0 |1 462 791,7 |1 310 249,2 | 174 563,6 | 39 984,8 | 152 542,5 | 5 822 453,4 | | | |охорони здоров'я України| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2301580| 0740 |Заходи із запобігання | 330 278,0 | 138 462,4 | 14 684,3 | | 191 815,6 | | | | | | 330 278,0 | | | |поширенню та лікування | | | | | | | | | | | | | | |грипу типу | | | | | | | | | | | | | | |A/H1N1/Каліфорнія/04/09 | | | | | | | | | | | | | | |і гострих респіраторних | | | | | | | | | | | | | | |захворювань | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2310000| |Міністерство охорони | 280 938,0 | 88 408,0 | | | 192 530,0 | | | | | | 280 938,0 | | | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2311000| |Міністерство охорони | 280 938,0 | 88 408,0 | | | 192 530,0 | | | | | | 280 938,0 | | | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2311060| 0180 |Субвенція з державного | 277 938,0 | 87 908,0 | | | 190 030,0 | | | | | | 277 938,0 | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на | | | | | | | | | | | | | | |фінансування заходів із | | | | | | | | | | | | | | |запобігання поширенню | | | | | | | | | | | | | | |та лікуванню грипу | | | | | | | | | | | | | | |типу | | | | | | | | | | | | | | |А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 | | | | | | | | | | | | | | |і гострих респіраторних | | | | | | | | | | | | | | |захворювань | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3510000| |Міністерство фінансів |95 942 405,0 |94 942 405,0 | | | |38 140 552,1|8 264 867,0 | | | 9 910 800,4 | 134 082 957,1 | | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3511000| |Міністерство фінансів |55 712 114,2 |54 712 114,2 | | | |33 480 052,1|3 604 367,0 | | | 9 910 800,4 | 89 192 166,3 | | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3511460| 0473 |Реалізація Державної | | | | | |9 191 784,0 | | | | 9 191 784,0 | 9 191 784,0 | | | |цільової програми | | | | | | | | | | | | | | |підготовки та | | | | | | | | | | | | | | |проведення в Україні | | | | | | | | | | | | | | |фінальної частини | | | | | | | | | | | | | | |чемпіонату Європи | | | | | | | | | | | | | | |2012 року з футболу, | | | | | | | | | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | | | | | | | |реконструкція, | | | | | | | | | | | | | | |розвиток і утримання | | | | | | | | | | | | | | |мережі автомобільних | | | | | | | | | | | | | | |доріг, у тому числі | | | | | | | | | | | | | | |будівництво та | | | | | | | | | | | | | | |реконструкція мостів | | | | | | | | | | | | | | |державної та | | | | | | | | | | | | | | |комунальної власності | | | | | | | | | | | | | | |(включаючи будівництво | | | | | | | | | | | | | | |залізнично- | | | | | | | | | | | | | | |автомобільного | | | | | | | | | | | | | | |мостового переходу | | | | | | | | | | | | | | |через р. Дніпро в | | | | | | | | | | | | | | |м. Києві у сумі | | | | | | | | | | | | | | |650.000 тис. гривень), | | | | | | | | | | | | | | |а також будівництво | | | | | | | | | | | | | | |метрополітенів у містах | | | | | | | | | | | | | | |Дніпропетровську, | | | | | | | | | | | | | | |Донецьку, Києві та | | | | | | | | | | | | | | |Харкові | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
щодо фінансування заходів по боротьбі
з епідемією грипу
Зміни до додатка N 7
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Показники міжбюджетних взаємовідносин
державного бюджету з місцевими
бюджетами на 2009 рік"

тис.грн. ------------------------------------------------------------------ |Код бюджету| Назва місцевого | Субвенції з державного | | | бюджету | бюджету | | | адміністративно- |------------------------------| | | територіальної | Субвенція загального | | | одиниці | фонду на: | | | |------------------------------| | | | фінансування заходів із | | | | запобігання поширенню та | | | | лікуванню грипу типу | | | | А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 | | | | і гострих респіраторних | | | | захворювань | |-----------+---------------------+------------------------------| |01100000000|Бюджет Автономної | 11 877,6 | | |Республіки Крим | | |-----------+---------------------+------------------------------| |02100000000|Обласний бюджет | 9 994,4 | | |Вінницької області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |03100000000|Обласний бюджет | 6 267,6 | | |Волинської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |04100000000|Обласний бюджет | 20 301,3 | | |Дніпропетровської | | | |області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |05100000000|Обласний бюджет | 27 051,1 | | |Донецької області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |06100000000|Обласний бюджет | 7 792,4 | | |Житомирської області| | |-----------+---------------------+------------------------------| |07100000000|Обласний бюджет | 7 515,5 | | |Закарпатської області| | |-----------+---------------------+------------------------------| |08100000000|Обласний бюджет | 10 960,5 | | |Запорізької області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |09100000000|Обласний бюджет | 8 342,6 | | |Івано-Франківської | | | |області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |10100000000|Обласний бюджет | 10 415,9 | | |Київської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |11100000000|Обласний бюджет | 6 172,4 | | |Кіровоградської | | | |області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |12100000000|Обласний бюджет | 14 008,3 | | |Луганської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |13100000000|Обласний бюджет | 15 402,2 | | |Львівської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |14100000000|Обласний бюджет | 7 201,1 | | |Миколаївської області| | |-----------+---------------------+------------------------------| |15100000000|Обласний бюджет | 14 431,4 | | |Одеської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |16100000000|Обласний бюджет | 9 088,3 | | |Полтавської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |17100000000|Обласний бюджет | 6 957,5 | | |Рівненської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |18100000000|Обласний бюджет | 7 108,6 | | |Сумської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |19100000000|Обласний бюджет | 6 589,0 | | |Тернопільської | | | |області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |20100000000|Обласний бюджет | 16 712,0 | | |Харківської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |21100000000|Обласний бюджет | 6 621,6 | | |Херсонської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |22100000000|Обласний бюджет | 8 081,2 | | |Хмельницької області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |23100000000|Обласний бюджет | 7 849,4 | | |Черкаської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |24100000000|Обласний бюджет | 5 458,3 | | |Чернівецької області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |25100000000|Обласний бюджет | 6 735,4 | | |Чернігівської області| | |-----------+---------------------+------------------------------| |26000000000|Міський бюджет | 16 707,9 | | |міста Києва | | |-----------+---------------------+------------------------------| |27000000000|Міський бюджет міста | 2 294,5 | | |Севастополя | | |-----------+---------------------+------------------------------| | |ВСЬОГО | 277 938,0 | ------------------------------------------------------------------вгору