Документ 1757-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 листопада 2000 р. N 1757
Київ
Про заходи щодо подальшої реалізації
Національної енергетичної програми
України до 2010 року

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити подані Міністерством економіки пропозиції щодо
внесення змін і доповнень до Національної енергетичної програми
України до 2010 року, зумовлених соціально-економічною ситуацією у
країні.
2. Міністерству економіки, Міністерству палива та енергетики
забезпечити проведення постійного аналізу стану реалізації та
наукове супроводження Національної енергетичної програми України
до 2010 року, підготовку пропозицій та обгрунтувань щодо
підвищення рівня виконання основних її показників та параметрів,
розроблення прогнозних зведених паливно-енергетичних балансів та
щодо оптимізації структури енергоспоживання, зниження
енергоємності валового внутрішнього продукту.
3. Міністерству палива та енергетики, Міністерству економіки
забезпечити розроблення звітних і поточних балансів за окремими
видами палива та енергії і пропозицій щодо їх поліпшення.
4. Міністерству палива та енергетики:
подати до 1 квітня 2001 р. Кабінетові Міністрів України
проект Комплексної програми розвитку вугільної промисловості,
передбачивши в ній завдання щодо збільшення обсягів видобутку
вугілля і зниження його собівартості та підвищення ефективності
використання виробничих потужностей вугледобувних підприємств;
вжити заходів до упорядкування структури і проведення
реконструкції та технічного переоснащення діючого шахтного фонду,
завершення будівництва нових шахт та розрізів;
вирішити питання щодо будівництва нетипових неглибоких шахт
на виходах пластів з глибиною розробки до 300 метрів і загальною
проектною потужністю видобутку вугілля 10-15 млн. тонн на рік.
5. Установити, що списання виробничих потужностей діючих шахт
здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України за поданням
Міністерства палива та енергетики, погодженим Міністерством
економіки, Міністерством праці та соціальної політики,
Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством
фінансів.
6. Міністерству палива та енергетики, Українському концерну
торф'яної промисловості разом з місцевими органами виконавчої
влади розробити до 1 січня 2001 р. пропозиції щодо фінансового і
технічного забезпечення функціонування підприємств торф'яної
промисловості та збільшення видобутку торфу з урахуванням потреб
сільського господарства.
7. Міністерству палива та енергетики, Міністерству екології
та природних ресурсів, Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" разом з Національною академією наук подати до 1 квітня
2001 р. Кабінетові Міністрів України проект рішення про внесення
змін і доповнень до Національної програми "Нафта і газ України до
2010 року", передбачивши в ній завдання щодо стабілізації і
збільшення обсягів видобутку нафти та газу за рахунок нарощування
розвіданих запасів і впровадження нових методів та технологій
експлуатації родовищ.
8. Міністерству палива та енергетики, Державному комітетові
промислової політики, Міністерству економіки, Державному
комітетові з енергозбереження провести аналіз розвитку
машинобудівної бази з метою забезпечення потреб галузей
паливно-енергетичного комплексу у технологічному обладнанні,
підвищення ефективності використання паливно-енергетичних
ресурсів у виробництві та житлово-комунальному господарстві, і до
1 квітня 2001 р. розробити заходи щодо інтенсифікації її
розвитку.
9. Міністерству палива та енергетики, Міністерству економіки,
Міністерству екології та природних ресурсів, Державному комітетові
будівництва, архітектури та житлової політики, Національній
академії наук розробити і до 1 квітня 2001 р. подати Кабінетові
Міністрів України техніко-економічні доповіді з питань:
економічної доцільності енергетичного та комплексного
використання бурого вугілля, горючих та менілітових сланців;
створення елементів ядерного паливного циклу;
забезпечення технічної можливості, економічної та екологічної
доцільності продовження проектних термінів експлуатації діючих
реакторів та вибору нових типів реакторів.
10. З метою прискорення використання альтернативних і
відновлюваних видів палива та джерел енергії, яке є найбільш
економічно доцільним, Міністерству палива та енергетики,
Міністерству економіки, Державному комітетові будівництва,
архітектури та житлової політики, Державному комітетові з
енергозбереження, Національній академії наук, Міністерству
фінансів за участю місцевих органів виконавчої влади розробити до
1 березня 2001 р. плани і проекти спорудження відповідних пілотних
енергетичних об'єктів.
11. Міністерству палива та енергетики, Міністерству економіки
із залученням інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади розробити в місячний термін порядок визначення нормативних
запасів вугілля, топкового мазуту і природного газу для
підприємств енергетики, з диференціацією їх за місяцями
осінньо-зимового опалювального періоду, а також термінів їх
накопичення та використання.
12. Міністерству економіки, Державному комітетові статистики,
Міністерству палива та енергетики до 1 січня 2002 р. затвердити
Порядок розроблення зведених звітних, поточних та перспективних
паливно-енергетичних балансів.
13. Державному комітетові статистики, Міністерству економіки,
Міністерству палива та енергетики, Державному комітетові з
енергозбереження подати до 1 березня 2001 р. пропозиції щодо
реформування статистики в енергетиці відповідно до міжнародних
стандартів.
14. Міністерству економіки, Міністерству палива та енергетики
разом з Міністерством юстиції до 1 січня 2001 р. підготувати
проект відповідного акта законодавства з метою внесення змін і
доповнень до Національної енергетичної програми України до
2010 року.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37вгору