Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.20011746
Документ 1746-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2001 р. N 1746
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1195 ( 1195-2001-п )
від 05.09.2001 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729, N 47, ст. 2101), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1746
ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до державного бюджету) між
державним бюджетом та місцевими бюджетами
( 1195-2001-п )

1. Абзац перший пункту 7 доповнити словами і цифрою "для
обласних бюджетів - 1".
2. Доповнити пункт 12 абзацом такого змісту:
"З метою приведення розрахункового показника обсягу видатків
загального фонду бюджету м. Києва, що враховується для визначення
міжбюджетних трансфертів, додатково застосовується коригувальний
коефіцієнт (Kvkyiv), що забезпечує часткове вирівнювання темпу
зростання розрахункового обсягу видатків загального фонду бюджету
м. Києва на 2002 рік порівняно з відповідним показником на 2001
рік до аналогічного середнього показника усіх місцевих бюджетів.
На 2002 рік Kvkyiv дорівнює 0,969. ____
Kvkyiv= 1 - g (TSvkyiv - TSvu),
де g - коефіцієнт ступеня коригування темпу зростання
розрахункового обсягу видатків загального фонду бюджету
м. Києва. На 2002 рік g дорівнює 0,5;
TSvkyiv - темп зростання розрахункового обсягу видатків
загального фонду бюджету м. Києва на 2002 рік до відповідного
показника на 2001 рік; ____ TSvu - темп зростання розрахункових показників загального
фонду усіх місцевих бюджетів на 2002 рік до відповідного показника
на 2001 рік".вгору