Документ 1742-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.06.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.06.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про порядок виїзду з України
і в'їзду в Україну громадян України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 33-34, ст. 406 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про порядок виїзду з України і
в'їзду в Україну громадян України" ( 3857-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст. 101; 2002 р., N 51,
ст. 370) такі зміни:
1. У першому реченні частини третьої статті 2 слова
"дипломатичними представництвами чи консульськими установами
України за кордоном" замінити словами "закордонними дипломатичними
установами".
2. У статті 4:
1) у частині першій:
абзац третій викласти у такій редакції:
"громадянам України, які постійно проживають, перебувають у
довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за
контрактом або перебувають на лікуванні за кордоном і досягли
16-річного віку, - за їх особистим клопотанням про отримання
паспорта або через їх законних представників до закордонних
дипломатичних установ України. Громадяни України, які постійно
проживають за кордоном, можуть звернутися з клопотанням про
отримання паспорта також до Міністерства закордонних справ
України. Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли
16-річного віку, провадиться на підставі нотаріально засвідченого
клопотання батьків або їх законних представників у разі потреби в
самостійному виїзді таких осіб за кордон";
2) абзац сьомий частини першої виключити;
3) абзаци третій і шостий частини другої викласти у такій
редакції:
"Проїзний документ дитини видається органами внутрішніх справ
за місцем проживання";
"За видачу проїзного документа дитини державне мито не
справляється".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення у
відповідність із цим Законом своїх нормативно-правових актів, а
також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 червня 2004 року
N 1742-IVвгору