Документ 174-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.03.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. № 174
Київ

Про внесення змін до пункту 9 Положення про Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 9 Положення про Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 66, ст. 1955; 2018 р., № 36, ст. 1265), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 174

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 9 Положення про Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії

Доповнити пункт 9 абзацами такого змісту:

“Координаційний центр може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання Координаційного центру шляхом заочного голосування (опитування) приймається головою або заступником голови, про що у письмовому вигляді не пізніше ніж за три робочих дні до дати засідання надсилається повідомлення членам Координаційного центру.

У разі проведення засідання Координаційного центру шляхом заочного голосування (опитування) секретаріат Координаційного центру за допомогою електронного чи факсимільного зв’язку або безпосередньо:

забезпечує ознайомлення членів Координаційного центру з матеріалами (до питань порядку денного) засідання Координаційного центру;

готує та надсилає членам Координаційного центру бюлетені для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування (“за”, “проти”, “утримався”) з кожного питання порядку денного.

Члени Координаційного центру зобов’язані в установлений головою або заступником голови строк подати підписані ними бюлетені з результатами голосування з кожного питання порядку денного засідання Координаційного центру до секретаріату Координаційного центру.

Протокол засідання Координаційного центру, що проводиться шляхом заочного голосування (опитування), підписує голова або заступник голови Координаційного центру та секретар. Бюлетені з результатами голосування членів Координаційного центру, що брали участь у заочному голосуванні (опитуванні) з питань порядку денного засідання, додаються до протоколу і є його невід’ємною частиною.

Протокол засідання Координаційного центру, що проводиться шляхом заочного голосування (опитування), повинен бути оформлений протягом п’яти робочих днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень і надсилається всім членам Координаційного центру і Кабінету Міністрів України. Член Координаційного центру, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може висловити у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.”.вгору