Документ 174-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.02.2012, підстава - 116-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 березня 2009 р. N 174
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 116 ( 116-2012-п ) від 22.02.2012 }
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для державної підтримки молодіжних і дитячих
громадських організацій на виконання
загальнодержавних програм і проведення заходів
стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 475 ( 475-2010-п ) від 21.06.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 475 ( 475-2010-п ) від 21.06.2010
N 171 ( 171-2011-п ) від 02.03.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для державної підтримки молодіжних і дитячих
громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і
проведення заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, що
додається. { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 475 ( 475-2010-п ) від 21.06.2010 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 р. N 174
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для державної підтримки молодіжних і
дитячих громадських організацій на виконання
загальнодержавних програм і проведення
заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 475
( 475-2010-п ) від 21.06.2010 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті на відповідний рік
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту за програмою
"Державна підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій
на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей,
молоді, жінок, сім'ї" (далі - бюджетні кошти).
Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державна
служба молоді та спорту. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 171 ( 171-2011-п ) від 02.03.2011 }
Одержувачами бюджетних коштів є молодіжні та дитячі
громадські організації, визначені відповідно до норм цього
Порядку. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 171
( 171-2011-п ) від 02.03.2011 } { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 475
( 475-2010-п ) від 21.06.2010, N 171 ( 171-2011-п ) від
02.03.2011 }
2. Бюджетні кошти використовуються молодіжними та дитячими
громадськими організаціями (далі - громадські організації) для
виконання програм і проведення заходів, що забезпечують ефективне
розв'язання соціальних проблем дітей, молоді, жінок та сім'ї і
містять конкретні результативні показники виконання поставлених
завдань (далі - програми і заходи).
3. Розподіл бюджетних коштів між громадськими організаціями
проводиться Державною службою молоді та спорту за погодженням з
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту на підставі:
{ Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 171 ( 171-2011-п ) від 02.03.2011 }
результатів конкурсу, що організовується відповідно до
Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених
громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та
сім'ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25 липня 2002 р. N 1062 ( 1062-2002-п ) (Офіційний вісник України,
2002 р., N 31, ст. 1468);
поданих громадськими організаціями обґрунтувань потреби в
бюджетних коштах і детальних розрахунків витрат по кожному із
заходів, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і
тарифів з урахуванням принципу економного витрачання коштів та
отримання максимального ефекту від їх використання та із
зазначенням шляхів розв'язання поставлених завдань, результативних
показників їх виконання.
4. Виконання програм і проведення заходів здійснюється
громадськими організаціями відповідно до Положення про порядок
реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді,
жінок та сім'ї ( z0153-01 ), затвердженого в установленому
порядку.
5. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту:
за поданням Державної служби молоді та спорту перераховує
бюджетні кошти на відкриті в органах Державної казначейської
служби рахунки громадських організацій в обсязі, передбаченому
розписом асигнувань державного бюджету, - до 75 відсотків суми
бюджетних коштів, визначених у затвердженому Державною службою
молоді та спорту кошторисі витрат з виконання програм і проведення
заходів;
приймає після перевірки Державною службою молоді та спорту
фінансового та творчого звітів громадських організацій про
виконання програм і проведення заходів та документів, що
підтверджують спрямування коштів із зазначеною метою з інших
джерел в обсязі не менш як 25 відсотків загальної суми витрат,
рішення щодо виділення решти коштів відповідно до бюджетних
зобов'язань, зареєстрованих в органах Державної казначейської
служби. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 171 ( 171-2011-п ) від
02.03.2011 }
6. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого в установленому законодавством
порядку. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 171
( 171-2011-п ) від 02.03.2011 }
7. Закупівля товарів і послуг за бюджетні кошти здійснюється
в установленому законодавством порядку.
У договорах про закупівлю товарів і послуг обов'язково
передбачаються вимоги щодо:
недопущення включення до собівартості послуг витрат, які
безпосередньо не пов'язані з їх наданням, або необґрунтованого
завищення вартості послуг;
коригування визначеної в договорі суми та зобов'язань сторін
у разі зменшення бюджетних призначень за програмою під час
уточнення показників державного бюджету або зменшення
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту обсягу бюджетних
коштів громадській організації. { Абзац четвертий пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 171 ( 171-2011-п ) від
02.03.2011 }
Громадські організації укладають договори про надання послуг
з виконання програм безпосередньо з надавачами зазначених послуг,
зокрема договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію)
обладнання та оргтехніки - безпосередньо з їх власниками
(балансоутримувачами).
8. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
утримання громадських організацій, виконання програм і
проведення заходів, які мають декларативний характер, з метою
отримання прибутку або виконання і проведення яких не забезпечує
ефективного розв'язання соціальних проблем дітей, молоді, жінок та
сім'ї;
здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших
бюджетних програм;
виконання програм і проведення заходів, за якими не виконано
вимоги пункту 3 цього Порядку;
оплату посередницьких послуг.
9. Громадські організації реєструють бюджетні зобов'язання в
межах затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
обсягів бюджетних коштів. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 171
( 171-2011-п ) від 02.03.2011 }
10. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності
про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 171
( 171-2011-п ) від 02.03.2011 }вгору