Документ 174-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.12.2014, підстава - 700-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 березня 2005 р. N 174
Київ
Деякі питання координації діяльності органів
виконавчої влади у сфері європейської інтеграції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 291 ( 291-2005-п ) від 13.04.2005
N 1186 ( 1186-2005-п ) від 14.12.2005
N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007
N 221 ( 221-2009-п ) від 18.03.2009
N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010
N 700 ( 700-2014-п ) від 10.12.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 700
( 700-2014-п ) від 10.12.2014 }

4. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 52

{ Склад втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2005 р. N 174
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 700
( 700-2014-п ) від 10.12.2014 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 жовтня
2004 р. N 1365 ( 1365-2004-п ) "Деякі питання адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2763):
1) у складі Координаційної ради з адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу, утвореної зазначеною
постановою:
слова "Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів,
заступник голови Координаційної ради" замінити словами
"Віце-прем'єр-міністр України, який відповідно до функціональних
обов'язків забезпечує взаємодію органів виконавчої влади у сфері
європейської інтеграції, заступник голови Координаційної ради", а
слова "Заступник Міністра юстиції, секретар Координаційної ради" -
словами "Секретар Координаційної ради";
ввести до складу Координаційної ради за посадою Міністра
фінансів та директора Державного департаменту з питань адаптації
законодавства";
2) пункт 11 Положення про Координаційну раду з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:
"11. Забезпечення роботи Координаційної ради здійснює
відповідний структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів
України".
3. Підпункт 18 пункту 4 Положення про Державний департамент з
питань адаптації законодавства, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 грудня 2004 р. N 1742 ( 1742-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3447), виключити.

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950
( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }

5. Пункти 2-4 розпорядження Кабінету Міністрів України від
31 березня 2004 р. N 197 ( 197-2004-р ) "Деякі питання організації
виконання Державної програми інформування громадськості з питань
європейської інтеграції України на 2004-2007 роки" виключити.
6. Пункти 2-6 розпорядження Кабінету Міністрів України від
24 березня 2004 р. N 165 ( 165-2004-р ) "Деякі питання, пов'язані
з виконанням Державної програми підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки" виключити.вгору