Документ 174-2005-п, попередня редакція — Редакція від 11.06.2010, підстава - 397-2010-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 березня 2005 р. N 174
Київ
Деякі питання координації діяльності органів
виконавчої влади у сфері європейської інтеграції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 291 ( 291-2005-п ) від 13.04.2005
N 1186 ( 1186-2005-п ) від 14.12.2005
N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007
N 221 ( 221-2009-п ) від 18.03.2009
N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

3. Установити, що забезпечення діяльності Українських частин
Ради та Комітету з питань співробітництва між Україною та
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
Координаційної ради з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу та міжвідомчої групи здійснює
відповідний структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів
України. { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1186 ( 1186-2005-п ) від 14.12.2005, N 221
( 221-2009-п ) від 18.03.2009 }
Установити, що фінансування діяльності Української частини
Ради та Комітету з питань співробітництва між Україною та
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом), у тому числі
витрат на проведення засідань та закордонні відрядження,
здійснюється за рахунок Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України. { Пункт 3 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 291 ( 291-2005-п ) від
13.04.2005 }
4. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 52

{ Склад втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2005 р. N 174
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Українську частину Комітету з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом), затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 13 липня 1998 р. N 1074 ( 1074-98-п ), із змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2001 р. N 1664 ( 1664-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 51, ст. 2278), від 26 квітня 2003 р. N 601 ( 601-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 820) та від
29 квітня 2004 р. N 557 ( 557-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 17, ст. 1187):
1) абзац другий пункту 1 виключити;
2) пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Українська частина Комітету утворюється у складі Голови,
трьох заступників Голови, секретаря та членів Української частини
Комітету.
Головою Української частини Комітету є за посадою
Віце-прем'єр-міністр України, який відповідно до функціональних
обов'язків забезпечує взаємодію органів виконавчої влади у сфері
європейської інтеграції.
Голова Української частини Комітету:
затверджує персональний склад Української частини Комітету за
поданням, керівників центральних органів виконавчої влади та інших
державних органів;
спрямовує діяльність і здійснює загальне керівництво роботою
Української частини Комітету;
визначає завдання членів Української частини Комітету та
контролює їх виконання.
Заступниками Голови Української частини Комітету є за
посадою:
з питань здійснення координації економічного, секторального
та соціального співробітництва між Україною та ЄС - перший
заступник (заступник) Міністра економіки;
з питань координації зовнішньополітичних аспектів
європейської інтеграції - перший заступник (заступник) Міністра
закордонних справ;
з питань координації співробітництва між Україною та ЄС у
сфері юстиції та внутрішніх справ, адаптації законодавства України
до законодавства ЄС - перший заступник (заступник) Міністра
юстиції.
Членами Української частини Комітету є за посадою:
перші заступники (заступники) міністрів;
голови підкомітетів Української частини Комітету, які
затверджуються Головою Української частини Комітету;
Голова Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
європейської інтеграції;
заступник Представника України при Європейських
Співтовариствах (Європейському Союзі);
керівник торговельно-економічної місії у складі Постійного
Представництва України при Європейських Співтовариствах
(Європейському Союзі);
секретар Української частини Комітету";
3) абзац шостий пункту 7 виключити;
4) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Для забезпечення діяльності Української частини Комітету
створюється секретаріат, функції якого здійснює відповідний
структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 жовтня
2004 р. N 1365 ( 1365-2004-п ) "Деякі питання адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2763):
1) у складі Координаційної ради з адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу, утвореної зазначеною
постановою:
слова "Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів,
заступник голови Координаційної ради" замінити словами
"Віце-прем'єр-міністр України, який відповідно до функціональних
обов'язків забезпечує взаємодію органів виконавчої влади у сфері
європейської інтеграції, заступник голови Координаційної ради", а
слова "Заступник Міністра юстиції, секретар Координаційної ради" -
словами "Секретар Координаційної ради";
ввести до складу Координаційної ради за посадою Міністра
фінансів та директора Державного департаменту з питань адаптації
законодавства";
2) пункт 11 Положення про Координаційну раду з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:
"11. Забезпечення роботи Координаційної ради здійснює
відповідний структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів
України".
3. Підпункт 18 пункту 4 Положення про Державний департамент з
питань адаптації законодавства, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 грудня 2004 р. N 1742 ( 1742-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3447), виключити.

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950
( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }

5. Пункти 2-4 розпорядження Кабінету Міністрів України від
31 березня 2004 р. N 197 ( 197-2004-р ) "Деякі питання організації
виконання Державної програми інформування громадськості з питань
європейської інтеграції України на 2004-2007 роки" виключити.
6. Пункти 2-6 розпорядження Кабінету Міністрів України від
24 березня 2004 р. N 165 ( 165-2004-р ) "Деякі питання, пов'язані
з виконанням Державної програми підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки" виключити.вгору