Документ 174-2005-п, попередня редакція — Редакція від 14.12.2005, підстава - 1186-2005-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 березня 2005 р. N 174
Київ
Деякі питання координації діяльності органів
виконавчої влади у сфері європейської інтеграції
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 291 ( 291-2005-п ) від 13.04.2005
N 1186 ( 1186-2005-п ) від 14.12.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу групу з інформування громадськості та
підготовки фахівців з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції (далі - Міжвідомча група) у складі згідно з додатком.
Персональний склад Міжвідомчої групи затверджують її
співголови за поданням керівників центральних органів виконавчої
влади та інших державних органів.
Надати право співголовам Міжвідомчої групи вносити у разі
потреби зміни до її складу та залучати до роботи групи в
установленому порядку представників центральних органів виконавчої
влади, установ, організацій та громадських об'єднань.
2. Міжвідомчій групі проводити постійний моніторинг
виконання:
Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції на 2004-2007 роки ( 1433/2003 );
Державної програми інформування громадськості з питань
європейської інтеграції на 2004-2007 роки ( 1433/2003 ).
Міністерствам, іншим органам виконавчої влади подавати щороку
до 15 січня Кабінету Міністрів України звіт про виконання
зазначених програм.
3. Установити, що забезпечення діяльності Українських частин
Ради та Комітету з питань співробітництва між Україною та
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
Координаційної ради з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу та міжвідомчої групи здійснює
Управління з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету
Міністрів України. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1186 ( 1186-2005-п ) від 14.12.2005 ) Установити, що фінансування діяльності Української частини
Ради та Комітету з питань співробітництва між Україною та
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом), у тому числі
витрат на проведення засідань та закордонні відрядження,
здійснюється за рахунок Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України. ( Пункт 3 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 291 ( 291-2005-п ) від
13.04.2005 )
4. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 52

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2005 р. N 174
СКЛАД
Міжвідомчої групи з інформування громадськості
та підготовки фахівців з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції

Віце-прем'єр-міністр, який відповідно до функціональних
обов'язків забезпечує взаємодію органів виконавчої влади у сфері
європейської інтеграції, - співголова групи
Віце-прем'єр-міністр, який відповідно до функціональних
обов'язків забезпечує взаємодію органів виконавчої влади з
гуманітарних питань, - співголова групи
Перший заступник (заступник) Міністра освіти та науки
Перший заступник (заступник) Міністра закордонних справ
Перший заступник (заступник) Міністра економіки
Перший заступник (заступник) Міністра оборони
Перший заступник (заступник) Міністра фінансів
Перший заступник (заступник) Міністра юстиції
Перший заступник (заступник) Міністра культури та мистецтв
Перший заступник (заступник) керівника Головдержслужби
Перший заступник (заступник) Голови Держкомтелерадіо
Член Комітету Верховної Ради України з питань європейської
інтеграції
Представник Національної академії наук (за згодою)
Представник Національної академії державного управління при
Президентові України (за згодою)
Представник Національного інституту стратегічних досліджень
(за згодою)
Секретар Міжвідомчої групи
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з
питань європейської інтеграції (за згодою)
Голова підкомітету з питань адаптації законодавства Комітету
Верховної Ради України з питань європейської інтеграції (за
згодою)
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 291
( 291-2005-п ) від 13.04.2005 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2005 р. N 174
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Українську частину Комітету з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом), затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 13 липня 1998 р. N 1074 ( 1074-98-п ), із змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2001 р. N 1664 ( 1664-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 51, ст. 2278), від 26 квітня 2003 р. N 601 ( 601-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 820) та від
29 квітня 2004 р. N 557 ( 557-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 17, ст. 1187):
1) абзац другий пункту 1 виключити;
2) пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Українська частина Комітету утворюється у складі Голови,
трьох заступників Голови, секретаря та членів Української частини
Комітету.
Головою Української частини Комітету є за посадою
Віце-прем'єр-міністр України, який відповідно до функціональних
обов'язків забезпечує взаємодію органів виконавчої влади у сфері
європейської інтеграції.
Голова Української частини Комітету:
затверджує персональний склад Української частини Комітету за
поданням, керівників центральних органів виконавчої влади та інших
державних органів;
спрямовує діяльність і здійснює загальне керівництво роботою
Української частини Комітету;
визначає завдання членів Української частини Комітету та
контролює їх виконання.
Заступниками Голови Української частини Комітету є за
посадою:
з питань здійснення координації економічного, секторального
та соціального співробітництва між Україною та ЄС - перший
заступник (заступник) Міністра економіки;
з питань координації зовнішньополітичних аспектів
європейської інтеграції - перший заступник (заступник) Міністра
закордонних справ;
з питань координації співробітництва між Україною та ЄС у
сфері юстиції та внутрішніх справ, адаптації законодавства України
до законодавства ЄС - перший заступник (заступник) Міністра
юстиції.
Членами Української частини Комітету є за посадою:
перші заступники (заступники) міністрів;
голови підкомітетів Української частини Комітету, які
затверджуються Головою Української частини Комітету;
Голова Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
європейської інтеграції;
заступник Представника України при Європейських
Співтовариствах (Європейському Союзі);
керівник торговельно-економічної місії у складі Постійного
Представництва України при Європейських Співтовариствах
(Європейському Союзі);
секретар Української частини Комітету";
3) абзац шостий пункту 7 виключити;
4) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Для забезпечення діяльності Української частини Комітету
створюється секретаріат, функції якого здійснює відповідний
структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 жовтня
2004 р. N 1365 ( 1365-2004-п ) "Деякі питання адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2763):
1) у складі Координаційної ради з адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу, утвореної зазначеною
постановою:
слова "Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів,
заступник голови Координаційної ради" замінити словами
"Віце-прем'єр-міністр України, який відповідно до функціональних
обов'язків забезпечує взаємодію органів виконавчої влади у сфері
європейської інтеграції, заступник голови Координаційної ради", а
слова "Заступник Міністра юстиції, секретар Координаційної ради" -
словами "Секретар Координаційної ради";
ввести до складу Координаційної ради за посадою Міністра
фінансів та директора Державного департаменту з питань адаптації
законодавства";
2) пункт 11 Положення про Координаційну раду з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:
"11. Забезпечення роботи Координаційної ради здійснює
відповідний структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів
України".
3. Підпункт 18 пункту 4 Положення про Державний департамент з
питань адаптації законодавства, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 грудня 2004 р. N 1742 ( 1742-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3447), виключити.
4. Пункт 29 розділу VI Тимчасового регламенту Кабінету
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2000 р. N 915 ( 915-2000-п ) (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 24, ст. 994, 2004 р. N 42, ст. 2763),
доповнити абзацом такого змісту:
"У разі коли Мін'юстом підготовлено експертний висновок про
невідповідність asquis communautaire проект акта подається на
засідання Кабінету Міністрів України за умови його попереднього
розгляду Віце-прем'єр-міністром, який відповідно до функціональних
обов'язків забезпечує взаємодію органів виконавчої влади у сфері
європейської інтеграції".
5. Пункти 2-4 розпорядження Кабінету Міністрів України від
31 березня 2004 р. N 197 ( 197-2004-р ) "Деякі питання організації
виконання Державної програми інформування громадськості з питань
європейської інтеграції України на 2004-2007 роки" виключити.
6. Пункти 2-6 розпорядження Кабінету Міністрів України від
24 березня 2004 р. N 165 ( 165-2004-р ) "Деякі питання, пов'язані
з виконанням Державної програми підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки" виключити.вгору