Документ 174-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.11.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції Міжнародної
організації праці N 140 1974 року
про оплачувані учбові відпустки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 46, ст.345 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію Міжнародної організації праці N 140 1974 року про
оплачувані учбові відпустки ( 993_261 ), прийняту 59 сесією
Генеральної конференції Міжнародної організації праці 24 червня
1974 року, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 вересня 2002 року
N 174-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору