Документ 1733-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2016

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Звернення Верховної Ради України до парламентів та органів виконавчої влади держав - членів Європейського Союзу стосовно посилення співпраці у галузі енергетичної безпеки та потенційних ризиків реалізації проектів з будівництва транзитних газопроводів в обхід України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 51, ст.842)

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Звернення Верховної Ради України до парламентів та органів виконавчої влади держав - членів Європейського Союзу стосовно посилення співпраці у галузі енергетичної безпеки та потенційних ризиків реалізації проектів з будівництва транзитних газопроводів в обхід України.

2. Доручити Голові Верховної Ради України невідкладно направити текст Звернення до Європейського Парламенту, Європейської Комісії, національних парламентів та органів виконавчої влади держав - членів Європейського Союзу.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
15 листопада 2016 року
№ 1733-VIIIЗВЕРНЕННЯ
Верховної Ради України до парламентів та органів виконавчої влади держав - членів Європейського Союзу стосовно посилення співпраці у галузі енергетичної безпеки та потенційних ризиків реалізації проектів з будівництва транзитних газопроводів в обхід України

Підтверджуючи повагу України як європейської країни до європейських цінностей,

беручи до уваги Паризьку хартію для нової Європи, підписану 21 листопада 1990 року, та Європейську енергетичну хартію, прийняту в Заключному документі Гаазької конференції з Європейської енергетичної хартії, підписану в Гаазі 17 грудня 1991 року,

враховуючи засади, принципи і цілі Стратегії для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання "Європа 2020" (COM(2010)2020 від 3 березня 2010 року), Стратегії Європейського Союзу щодо конкурентної, постійної та безпечної енергії "Енергія 2020" (COM(2010) 639 від 10 листопада 2010 року), Енергетичної дорожньої карти Європейського Союзу 2050 (COM(2011) 885 від 15 грудня 2011 року), а також Засади політики Європейського Союзу щодо клімату та енергетики на 2020-2030 роки (СОМ (2014)15 від 22 січня 2014 року),

виходячи із зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, визнаючи принципи та вимоги Третього енергетичного пакета та важливість приведення нормативно-правової бази з питань загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу у відповідність з його вимогами,

беручи на себе зобов’язання на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та Порядку денного асоціації між Україною та Європейським Союзом для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, а також у зв’язку з виконанням Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами та в рамках Європейської політики сусідства,

визнаючи важливість підвищення рівня енергетичної безпеки держави та приведення функціонування газотранспортної системи України у відповідність з міжнародними вимогами,

усвідомлюючи важливість місії України як держави-транзитера газу та підтверджуючи наміри залишатися стабільним та надійним партнером Європейського Союзу у питаннях забезпечення транзиту газу територією України,

будучи сповненими рішучості вжити всіх необхідних заходів для забезпечення ефективного функціонування інтегрованого європейського ринку природного газу на основі спільних інтересів і солідарності,

бажаючи підвищити надійність постачання в рамках єдиного регуляторного простору за допомогою впровадження стабільної системи регулювання, необхідної для регіону,

прагнучи встановити більш тісні взаємовигідні політичні та економічні відносини з державами - членами Європейського Союзу і сприяти інвестиціям у галузь енергетики,

висловлюючи солідарність з державами - членами Європейського Союзу та іншими міжнародними партнерами, які виступають проти будівництва транзитних газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік",

підтримуючи резолюції Європейського Парламенту від 21 січня 2016 року та від 25 жовтня 2016 року, заяву восьми держав - членів Європейського Союзу від 7 березня 2016 року, висловлену в листі на адресу Президента Європейської Комісії Жана-Клода Юнкера, резюме наради міністрів закордонних справ країн Балтії, північних країн Європейського Союзу і держав Вишеградської групи, зроблене 14 жовтня 2016 року у ході саміту в місті Ряшеві (Республіка Польща),

Верховна Рада України:

підкреслює, що, незважаючи на збройну агресію з боку Російської Федерації, Україна залишається надійним партнером у питанні транспортування природного газу до Європейського Союзу;

привертає увагу, що парламент України з метою адаптації законодавства України до вимог Третього енергетичного пакета та приведення функціонування газотранспортної системи України у відповідність з взятими Україною зобов’язаннями в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства ухвалив ключові закони України "Про ринок природного газу" та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг";

підтверджує готовність до подальшого реформування енергетичної сфери та здійснення скоординованих дій із забезпечення більшої узгодженості енергетичної політики між Україною та державами - членами Європейського Союзу;

висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з намірами будівництва транзитних газопроводів в обхід України та вважає, що реалізація проектів з будівництва транзитних газопроводів в обхід України, а також надання додаткових можливостей ВАТ "Газпром" для збільшення обсягів перекачки газу існуючими газопроводами:

1) суперечить стратегії енергетичної безпеки ЄС, яка полягає у диверсифікації джерел та маршрутів енергопостачання;

2) загрожує енергетичній безпеці країн Центральної та Східної Європи, які залежать від поставок газу з одного джерела;

3) позбавляє Європейський Союз реальної конкуренції та перешкоджатиме створенню ефективного енергетичного союзу в Європі;

4) ставить під загрозу подальше використання газотранспортної системи України для постачання газу в Європу та існування маршруту Ямал - Європа через Польщу;

5) спрямована на знищення можливості створення ліквідного і взаємопов’язаного газового ринку в Енергетичному Співтоваристві;

6) не відповідає меті та принципам Енергетичного Співтовариства, вимогам Третього енергетичного пакета в частині відокремлення функцій з транспортування і постачання природного газу та забезпечення можливості для надання доступу третім сторонам;

7) є економічно необґрунтованою інвестицією за рахунок європейських споживачів;

наголошує, що будівництво газопроводів в обхід України є політично вмотивованим, його єдиною метою є просування геополітичних цілей Російської Федерації для ослаблення України і дестабілізації ситуації в усьому регіоні.

Враховуючи викладене, Верховна Рада України закликає Європейський Парламент, Європейську Комісію, національні парламенти та держави - члени Європейського Союзу:

підтримати Україну на шляху впровадження енергетичних реформ відповідно до міжнародних зобов’язань та інтеграції енергетичних ринків України до ринку Енергетичного Співтовариства;

долучитися до спільної модернізації та експлуатації газотранспортної системи України з метою максимального її завантаження та спільного забезпечення безперебійного та надійного транспортування і постачання природного газу державам - членам Європейського Союзу територією України;

дотримуватися принципу солідарності та не допустити реалізації політично мотивованих проектів з будівництва газопроводів в обхід України, що суперечить Енергетичній стратегії ЄС щодо диверсифікації джерел постачання, а також ставить під загрозу енергетичну безпеку Європейського Союзу та України;

сприяти виконанню положень міжнародних угод та внутрішньоєвропейських стратегічних документів у частині посилення енергетичної безпеки та покращення співробітництва в енергетичній сфері між Європейським Союзом та Україною.вгору