Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 20.05.20041733-IV
Документ 1733-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2004

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 37, ст.464 )

Відповідно до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Обрати на посади суддів безстроково:
Львівського апеляційного господарського суду
Мирутенка Олександра Леонтійовича;
Харківського апеляційного господарського суду
Шепітько Ірину Іванівну,
Шутенко Інну Анатоліївну;
місцевого господарського суду
Автономної Республіки Крим
Бєлоглазову Ірину Костянтинівну;
місцевого господарського суду Вінницької області
Кожухар Марію Сергіївну;
місцевого господарського суду Запорізької області
Кутіщеву Нонну Степанівну,
Попову Ірину Анатоліївну;
місцевого господарського суду Рівненської області
Грязнова Василя Володимировича;
місцевого господарського суду Сумської області
Костенко Ларису Андріївну,
Лиховида Бориса Івановича,
Миропольського Сергія Олексійовича;
місцевого господарського суду Тернопільської області
Півторака Михайла Євстахійовича.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 травня 2004 року
N 1733-IVвгору