Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.20031732
Документ 1732-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2011, підстава - 98-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 листопада 2003 р. N 1732
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 98 ( 98-2011-п ) від 02.02.2011 }
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 1999 р. N 663

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня
1999 р. N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на
відрядження в межах України та за кордон" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 17, ст. 720; 2002 р., N 29, ст. 1366) такі
зміни:
абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:
"У разі коли працівники, відряджені за кордон, за умовами
запрошення забезпечуються стороною, яка приймає, безкоштовним
харчуванням у країні відрядження (в дорозі), або коли працівники,
відряджені в межах України для участі у переговорах, конференціях,
симпозіумах, які проводяться за тематикою, що стосується основної
діяльності підприємства, установи та організації, які відряджають
працівників, за умовами запрошення забезпечуються організаторами
таких заходів безкоштовним харчуванням, добові витрати
відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках норм
добових витрат для даної країни згідно з додатком, зокрема
80 відсотків при одноразовому, 55 відсотків - дворазовому,
35 відсотків - триразовому харчуванні";
у пункті 4:
абзац перший викласти у такій редакції:
"4. Підприємства, установи та організації, що направляють
працівників у відрядження в межах України та за кордон,
зобов'язані забезпечити їх коштами (у разі відрядження за кордон -
у національній валюті країни, куди відряджається працівник, або у
вільно конвертованій валюті) як аванс на поточні витрати у
розмірах згідно з установленими нормами. Аванс відрядженому
працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у
безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із
застосуванням платіжних карток";
абзац другий після слів "Працівникам, які направляються у
відрядження" доповнити словами "за кордон";
абзац третій викласти у такій редакції:
"Залишок коштів понад суму, використану згідно з авансовим
звітом, підлягає поверненню працівником до каси підприємства,
установи та організації (у разі відрядження працівника за кордон -
у грошових одиницях, в яких було видано аванс), але не пізніше
трьох робочих днів після повернення з відрядження; у разі
застосування платіжних карток - не пізніше 10, а з дозволу
керівника (з поважних причин) - 20 робочих днів. Якщо працівник не
повернув залишок коштів до каси підприємства, установи,
організації, відповідна сума справляється бухгалтерією в
установленому законодавством порядку".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26вгору