Документ 173/2002, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2008, підстава - 1234/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1234/2007 ( 1234/2007 ) від 18.12.2007 }
Про посилення соціального захисту
військовослужбовців та осіб
рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 289/2002 ( 289/2002 ) від 22.03.2002
N 308/2002 ( 308/2002 ) від 29.03.2002
N 46/2006 ( 46/2006 ) від 21.01.2006 )

З метою посилення соціального захисту військовослужбовців та
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
п о с т а н о в л я ю:
1. Установити військовослужбовцям (крім військовослужбовців
Служби безпеки України, Управління державної охорони України,
суддів військових місцевих та військових апеляційних судів та
військовослужбовців строкової військової служби) щомісячні
надбавки у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення (окладів
грошового забезпечення та надбавки за вислугу років). ( Частина
перша статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 46/2006 ( 46/2006 ) від 21.01.2006 ) Виплачувати зазначену надбавку військовослужбовцям
Військово-Морських Сил з 1 липня 2002 року у межах коштів,
передбачених у Державному бюджеті України ( 2905-14 ) на утримання
Міністерства оборони України, іншим військовослужбовцям - з
1 січня 2003 року. ( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно з
Указом Президента N 308/2002 ( 308/2002 ) від 29.03.2002 ) ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 289/2002 ( 289/2002 ) від 22.03.2002 )
2. Кабінету Міністрів України:
під час підготовки проектів Державного бюджету України на
2003 та наступні роки передбачати видатки на утримання військових
формувань з урахуванням норм статті 1 цього Указу;
підготувати та подати у встановленому порядку пропозиції щодо
підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців та
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 14 липня 1999 року N 847 ( 847/99 ) "Про додаткові
заходи щодо впорядкування грошового забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил України", у частині, що
стосується військовослужбовців Військово-Морських Сил, з 1 липня
2002 року, інших військовослужбовців - з 1 січня 2003 року. ( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 308/2002 ( 308/2002 ) від 29.03.2002 )
( Статтю 4 виключено на підставі Указу Президента
N 308/2002 ( 308/2002 ) від 29.03.2002 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 лютого 2002 року
N 173/2002вгору