Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.20101726-р
Документ 1726-2010-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2010

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 серпня 2010 р. N 1726-р
Київ
Про підвищення рівня працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів

1. З метою забезпечення реалізації права на роботу
випускників вищих навчальних закладів відповідно до Закону України
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ) Міністерству освіти і науки разом з
іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління
яких належать вищі навчальні заклади, до 1 січня 2011 р. вжити
заходів до утворення у складі вищих навчальних закладів у межах
чисельності працівників та обсягів їх фінансування підрозділів
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників вищих навчальних
закладів (далі - підрозділи сприяння працевлаштуванню).
Рекомендувати органам місцевого самоврядування, власникам
приватних вищих навчальних закладів вжити заходів до утворення
підрозділів сприяння працевлаштуванню у таких навчальних закладах.
2. Міністерству освіти і науки:
1) розробити методичні рекомендації щодо запровадження у
вищих навчальних закладах навчального курсу з питань формування у
студентів практичних навичок працевлаштування в умовах ринкової
економіки;
2) разом з Міністерством праці та соціальної політики і
Державним комітетом статистики забезпечити вдосконалення системи
обліку працевлаштованих випускників вищих навчальних закладів;
3) розробити та затвердити типове положення про підрозділ
сприяння працевлаштуванню, передбачивши, що його основними
завданнями є:
- проведення постійного аналізу попиту і пропонування на
ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний
заклад;
- налагодження співпраці з державною службою зайнятості,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми
власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для
випускників і студентів;
- інформування випускників і студентів вищого навчального
закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та
організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці
(спеціальності);
- подання державній службі зайнятості за місцем проживання
випускника, у якого питання працевлаштування залишається
невирішеним, відомостей про нього та здійснення разом з державною
службою зайнятості заходів щодо пошуку першого робочого місця.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28вгору