Документ 1725-VI, перша редакція — Прийняття від 17.11.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до деяких законів України щодо розвитку
трудової зайнятості засуджених
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.54 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) пункт 2 статті 14 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 2,
ст. 3; 1998 р., N 11-12, ст. 44; 2002 р., N 29, ст. 194) доповнити
підпунктами "є" і "ж" такого змісту:
"є) сприяння створенню нових робочих місць для засуджених за
межами установ виконання покарань;
ж) сприяння суспільно корисній зайнятості засуджених
безпосередньо на підприємствах установ виконання покарань шляхом
здійснення заходів інвестиційної політики";
2) статтю 24 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 20-21, ст. 190) доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) бере участь у залученні виробничих потужностей
підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного
розвитку регіонів та здобуття засудженими професій, що
користуються попитом на ринку праці".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 листопада 2009 року
N 1725-VIвгору