Про інформаційні послуги у сфері гідрометеорології
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 02.11.19981724
Документ 1724-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.12.2011, підстава - 1102-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 листопада 1998 р. N 1724
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1102 ( 1102-2011-п ) від 26.10.2011 }
Про інформаційні послуги у сфері гідрометеорології
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99
N 153 ( 153-2006-п ) від 15.02.2006 )

Відповідно до пункту 7.11.8 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік інформаційних послуг загального
користування і перелік спеціалізованої інформації та інших послуг
у сфері гідрометеорології, які надаються установами та
організаціями Державної гідрометеорологічної служби (додаються).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1763
( 1763-99-п ) від 24.09.99, N 153 ( 153-2006-п ) від 15.02.2006 )
2. Установити, що:
послуги, включені до переліку інформаційних послуг загального
користування, надаються установами та організаціями Державної
гідрометеорологічної служби органам державної влади, органам
місцевого самоврядування і населенню (через засоби масової
інформації) безплатно, а іншим користувачам - за плату в обсягах,
що відшкодовують витрати, пов'язані із задоволенням запитів;
інформаційні та інші платні послуги, включені до переліку
спеціалізованої інформації та інших послуг у сфері
гідрометеорології, надаються установами та організаціями
Державної гідрометеорологічної служби юридичним і фізичним особам
на договірних засадах;
кошти, що надходять установам та організаціям Державної
гідрометеорологічної служби використовуються в установленому
порядку згідно з кошторисом доходів і видатків. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1763
( 1763-99-п ) від 24.09.99, N 153 ( 153-2006-п ) від 15.02.2006 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 38
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 1998 р. N 1724
ПЕРЕЛІК
інформаційних послуг загального користування,
що надаються установами та організаціями Держгідромету
( Слова "Державний комітет України по гідрометеорології",
"Державний комітет по гідрометеорології" та
"Держкомгідромет" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Комітет України з питань гідрометеорології",
"Комітет з питань гідрометеорології" та "Гідрометком" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1763
( 1763-99-п ) від 24.09.99 )
( У назва та тексті Переліку слово "Гідрометкому" замінено
словом "Держгідромету" згідно з Постановою КМ N 153
( 153-2006-п ) від 15.02.2006 )

1. Інформація про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні
явища за даними базової мережі спостережень Держгідромету.
2. Попередження про загрозу і виникнення стихійних
гідрометеорологічних явищ в Україні та в акваторії Чорного і
Азовського морів.
3. Стандартні прогнози погоди на території України в цілому,
в Автономній Республіці Крим, областях на 1 - 3 доби.
4. Інформація та прогноз гідрометеорологічних умов у районах
стихійного лиха, аварій та катастроф.
5. Узагальнена інформація про вплив гідрометеорологічних умов
на діяльність основних галузей народного господарства.
6. Визначення впливу погодних умов на ріст і розвиток
сільськогосподарських культур.
7. Узагальнена інформація про поточні умови зимівлі озимих
зернових культур, багаторічних трав, садів.
8. Узагальнена інформація про стан водних об'єктів на
території України.
9. Інформація про випадки екстремально високого рівня
забруднення навколишнього природного середовища та аварійні
(залпові) викиди (скиди) забруднюючих речовин за даними базової
мережі спостережень Держгідромету.
10. Узагальнена інформація про озонові аномалії над
територією України.
11. Узагальнена інформація про стан забруднення атмосферного
повітря в містах, де проводяться стаціонарні спостереження.
12. Узагальнена інформація про стан забруднення навколишнього
природного середовища на території України за півріччя.
13. Інформація про стан забруднення навколишнього природного
середовища за звітний рік.
14. Щорічний огляд гідрометеорологічних умов і стану
забруднення навколишнього природного середовища для підготовки
інформації до Національної доповіді про стан навколишнього
природного середовища в Україні.
15. Щорічний огляд стану радіоактивного забруднення території
України за даними базової мережі спостережень Держгідромету.
16. Узагальнена інформація про високий рівень забруднення
навколишнього природного середовища.
17. Щоквартальна довідка про стан забруднення водних
об'єктів, на яких проводяться регулярні спостереження.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 1998 р. N 1724
ПЕРЕЛІК
спеціалізованої інформації та інших послуг у сфері
гідрометеорології, які надаються установами та
організаціями Держгідромету України за плату
( Назва Переліку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 153 ( 153-2006-п ) від 15.02.2006 )

( Слова "Державний комітет України по гідрометеорології",
"Державний комітет по гідрометеорології" та
"Держкомгідромет" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Комітет України з питань гідрометеорології",
"Комітет з питань гідрометеорології" та "Гідрометком" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1763
( 1763-99-п ) від 24.09.99 )

Спеціалізована гідрометеорологічна інформація
1. Усі види спеціалізованих гідрометеорологічних та інших
прогнозів і розрахунків для різних галузей економіки, транспорту,
підприємств, установ та організацій, зокрема авіаметеорологічна
інформація, авіаметеорологічні прогнози та попередження,
консультації, інші послуги щодо метеорологічного обслуговування
польотів цивільної авіації, за винятком рейсів літери "А",
польотів санітарної авіації, аварійно-рятувальних та рейсів з
гуманітарною допомогою.
2. Інформація, підготовлена за результатами спеціальних
досліджень стану навколишнього природного середовища, окремих
об'єктів природного та техногенного середовища.
3. Інформація, підготовлена в результаті додаткових
гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням
навколишнього природного середовища, включаючи радіаційне, на
існуючій мережі чи на тимчасово створених пунктах.
4. Інформація, підготовлена на основі розрахунків для
визначення фонових концентрацій забруднюючих речовин у повітрі,
поверхневих водах і грунтах.
5. Інформація, підготовлена на основі розрахунків вихідних
параметрів для визначення нормативів гранично-допустимих викидів у
повітря і скидів у поверхневі води та інші об'єкти природного
середовища, а також іншого нормування природокористування.
6. Інформація, підготовлена на основі експедиційних обстежень
територій та вивчення гідрометеорологічних умов, рівнів хімічного
і радіаційного забруднення.
7. Узагальнена інформація про гідрометеорологічні та інші
параметри навколишнього природного середовища у вигляді бюлетенів,
оглядів, карт, довідок тощо в обсягах і форматах, визначених
споживачами.
8. Інша гідрометеорологічна інформація, підготовлена в рамках
спільних програм (угод), а також за договорами про інформаційне та
інше обслуговування.
Інші платні послуги
1. Повірка, сертифікаційні випробування засобів вимірювання
відомчою метрологічною службою.
2. Здавання в установленому порядку в оренду тимчасово
незадіяних в оперативно-виробничій діяльності будівель, споруд,
обладнання, транспортних засобів.
3. Проведення ремонту приладів, устаткування, транспортних
засобів, ремонтно-будівельних робіт тощо.
4. Надання транспортних послуг.
5. Копіювальні та брошурувальні роботи.вгору