Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 грудня 2006 р. N 1724
Київ
Деякі питання оренди земель

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Типового договору оренди землі, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. N 220
( 220-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 9, ст. 527),
зміни, що додаються.
2. Затвердити форми розрахунку розміру орендної плати за
земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова
оцінка яких не проведена, і за земельні ділянки державної або
комунальної власності, грошова оцінка яких проведена, згідно з
додатками 1 і 2.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2006 р. N 1724
ЗМІНИ,
що вносяться до Типового договору оренди землі
( 220-2004-п )

1. Пункт 9 після слів "способів внесення" доповнити словами
"за земельні ділянки приватної власності, а за земельні ділянки
державної або комунальної власності також із зазначенням відсотків
нормативної грошової оцінки земельної ділянки або розміру
земельного податку".
2. Пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки
приватної власності здійснюється з урахуванням (без урахування)
індексації. ------------------------------ (непотрібне закреслити)
Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки
державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх
цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених
законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України
формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору
оренди чи продовження його дії.".
3. Абзац третій пункту 13 викласти у такій редакції:
"зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів,
зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;".
4. Абзац третій розділу "Підписи сторін" після літер "МП"
доповнити словами "(за наявності печатки)".

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2006 р. N 1724
РОЗРАХУНОК
розміру орендної плати за земельні ділянки
державної або комунальної власності, грошова
оцінка яких не проведена, на ___ ________ 200_ року

------------------------------------------------------------------------------------------ |Категорія| Площа, | Ставка |Нормативна| Ставка | Коефіцієнт | Розмір | Розмір | | земель | кв. | земельного | грошова |земельного | індексації |земельного|орендної| | | метрів | податку, | оцінка | податку, | ставки | податку, | плати, | | | (в |встановлена |1 гектара |встановлена| земельного | гривень |гривень | | |населених| Законом | ріллі по | Законом |податку або | | | | |пунктах),|України "Про| області, | України | добуток | | | | |гектарів | плату за |Автономній|"Про плату |коефіцієнтів| | | | | (за | землю" (в |Республіці|за землю", | індексації | | | | | межами | населених | Крим на | відсотків | грошової | | | | |населених| пунктах), | 1 липня |нормативної| оцінки | | | | |пунктів) | копійок | 1995 р., | грошової | земельної | | | | | | за 1 кв. | гривень | оцінки | ділянки за | | | | | | метр | |1 гектара | попередні | | | | | | | | ріллі по | роки | | | | | | | | області, | | | | | | | | |Автономній | | | | | | | | |Республіці | | | | | | | | | Крим | | | | | | | | |(за межами | | | | | | | | | населених | | | | | | | | | пунктів) | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ У межах _________________________
(назва населеного пункту)

________________
Разом
За межами _________________________
(назва населеного пункту)
________________
Разом
Усього

Орендодавець М.П. ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Орендар М.П. ______________ ______________________
(за (підпис) (ініціали та прізвище)
наявності
печатки)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2006 р. N 1724
РОЗРАХУНОК
розміру орендної плати за земельні ділянки
державної або комунальної власності, грошова
оцінка яких проведена, на ___ _________ 200_ року

-------------------------------------------------------------------------------------------------- |Категорія| Площа, кв. | Нормативна | Ставка | Добуток | Прийнятий | Розмір | Розмір | | земель | метрів |грошова оцінка|земельного |коефіцієнтів| для |земельного|орендної| | | (в населених | земельної | податку, | індексації |розрахунку | податку, | плати, | | | пунктах), | ділянки на |встановлена| грошової | розміру | гривень |гривень | | | гектарів (за |_____________,| Законом | оцінки | орендної | | | | | межами | (дата) | України | земельної | плати, | | | | | населених | гривень |"Про плату | ділянки за | відсотків | | | | | пунктів) | |за землю", | попередні |нормативної| | | | | | | відсотків | роки | грошової | | | | | | |нормативної| | оцінки | | | | | | | грошової | | земельної | | | | | | | оцінки | | ділянки | | | | | | | земельної | | | | | | | | | ділянки | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- У межах _________________________
(назва населеного пункту)

________________
Разом
За межами _________________________
(назва населеного пункту)
________________
Разом
Усього

Орендодавець М.П. ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Орендар М.П. ______________ ______________________
(за (підпис) (ініціали та прізвище)
наявності
печатки)


Публікації документа