Документ 1724-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 1 Закону України
"Про загальну структуру і чисельність Міністерства
внутрішніх справ України" щодо підрозділів
судової міліції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.431 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 1 Закону України "Про загальну структуру і
чисельність Міністерства внутрішніх справ України" ( 2925-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 115, N 43,
ст. 313; 2004 р., N 10, ст. 95) після абзацу п'ятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"підрозділи судової міліції".
У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами сьомим - десятим.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 травня 2004 року
N 1724-IVвгору