Документ 1722-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.11.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.12.2009. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" щодо вдосконалення стадій
прийняття та порядку оприлюднення актів
Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення шляхом приведення їх у відповідність
з чинним законодавством України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.52 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155; 2010 р., N 1, ст. 7) такі зміни:
 
     1. Статтю 17 викласти у такій редакції:
 
     "Стаття 17. Акти Національної ради
 
     1. Національна рада в межах своїх повноважень приймає регуляторні акти, у тому числі нормативно-правові, а також інші акти індивідуальної дії.
 
     2. Регуляторні, у тому числі нормативно-правові, акти мають проходити всі стадії прийняття та порядок оприлюднення актів, визначені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).
 
     3. Нормативно-правові акти, окрім вимог, передбачених частиною другою цієї статті, мають проходити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.
 
     4. Акти Національної ради, що не є регуляторними, не пізніше наступного дня після їх прийняття оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної ради, передаються для оприлюднення у друкованих засобах масової інформації Національної ради і набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено в самому акті, але не раніше дня їх оприлюднення".
 
     2. Частину дев'яту статті 24 виключити.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 17 листопада 2009 року
N 1722-VIвгору