Документ 1722-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 15 Закону України
"Про поштовий зв'язок"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.429 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці четвертому частини третьої статті 15 Закону
України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39) цифри "350" замінити цифрами
"50".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 травня 2004 року
N 1722-IVвгору