Документ 1717-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 грудня 2004 р. N 1717
Київ
Про внесення змін до Статуту
Національної акціонерної компанії
"Енергетична компанія України"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Статуту Національної акціонерної компанії
"Енергетична компанія України", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22 червня 2004 р. N 794 ( 794-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1651), такі зміни:
в абзаці другому пункту 22 цифри і слова "2 198 626 000
(два мільярди сто дев'яносто вісім мільйонів шістсот двадцять
шість тисяч) гривень" замінити цифрами і словами "9 831 180 093
(дев'ять мільярдів вісімсот тридцять один мільйон сто вісімдесят
тисяч дев'яносто три) гривні";
у пункті 23 цифри і слова "2 198 626 (два мільйони сто
дев'яносто вісім тисяч шістсот двадцять шість) простих іменних
акцій" та "1000 гривень" замінити відповідно цифрами і словами
"9 831 180 093 (дев'ять мільярдів вісімсот тридцять один мільйон
сто вісімдесят тисяч дев'яносто три) прості іменні акції" та
"1 гривня".

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 37вгору