Документ 171/96-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.06.2001, підстава - 2542-III


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
( Закон втратив чинність на підставі Бюджетного кодексу N 2542-III ( 2542-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 37-38, ст. 189 )

 
Про внесення доповнення до Закону України
"Про бюджетну систему України"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 27, ст.126 )
 
( Вводиться в дію Постановою ВР N 172/96-ВР від 06.05.96, ВВР, 1996, N 27, ст. 127 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Доповнити статтю 28 Закону України "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 26, ст.195) частиною другою такого змісту:
 
     "Якщо показники видатків Державного бюджету України підлягають відповідно до Правил оформлення проекту Закону України про Державний бюджет України подальшій деталізації у додатках до зазначеного Закону, ці додатки є невід'ємною частиною Закону України про Державний бюджет України. Внесення змін, уточнень та доповнень до них протягом бюджетного року здійснюється виключно за рішенням Верховної Ради України".
     У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно частинами третьою - дев'ятою цієї статті.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м. Київ, 6 травня 1996 року
N 171/96-ВРвгору