Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2019171
Документ 171-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.03.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 лютого 2019 р. № 171
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2019 р. № 171

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 149 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 791; 2017 р., № 43, ст. 1347; 2018 р., № 30, ст. 1063):

1) у пункті 1 слова “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції” замінити словами “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”;

2) підпункт 2 пункту 3 після слів “учасників антитерористичної операції” доповнити словами “та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 528 “Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2282; 2018 р., № 30, ст. 1063):

1) назву та постановляючу частину постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад”;

“Затвердити Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад, що додається.”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад”;

пункт 1 після слів “учасникам антитерористичної операції” доповнити словами “, особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,”;

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Відшкодування витрат на оплату проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до суб'єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад проводиться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.”;

абзац перший пункту 3 після слів “учасників антитерористичної операції” доповнити словами “, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,”;

у пункті 4 слова “учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності” замінити словами і цифрою “осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку (далі - отримувачі послуг),”;

в абзаці першому пункту 5 та пункті 6 слова “учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності” замінити словами “отримувачів послуг”;

в абзаці першому пункту 7 слова і цифру “особи, зазначені у пункті 3 цього Порядку,” замінити словами “отримувачі послуг”;

у пункті 8 слова “учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності” замінити словами “отримувачам послуг”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1790; 2018 р., № 30, ст. 1063):

1) назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”;

“1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що додається.”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”;

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях” (далі - бюджетні кошти), для проведення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - отримувачі послуг), з числа осіб, яким установлено один з таких статусів:”;

в абзаці першому пункту 4 та абзацах першому і другому пункту 5 слова “учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності” замінити словами “отримувачів послуг”;

абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:

“Кількість учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким у поточному році можуть бути надані послуги із психологічної реабілітації за бюджетні кошти, розраховується Службою в розрізі областей та м. Києва пропорційно їх кількості (за даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення) та обсягу бюджетних коштів, передбачених на відповідний рік.”;

у пункті 6:

абзац перший після слів “подає районному” доповнити словами “чи регіональному”;

у першому реченні абзацу сьомого слова “інваліда війни” замінити словами “особи з інвалідністю внаслідок війни”, а після слів “у період її проведення” доповнити словами “, або участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення”;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“Районний орган соціального захисту населення протягом одного робочого дня з дня надходження заяви в обов’язковому порядку реєструє таку заяву та в разі наявності коштів приймає рішення щодо укладення договору про надання послуг із психологічної реабілітації із суб’єктом надання послуг, якого обрав отримувач послуг.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Підписання тристоронніх договорів та оформлення акта наданих послуг можливо здійснювати з використанням електронного цифрового підпису у разі його наявності у кожної із сторін.

Після забезпечення отримувача послуг послугами із психологічної реабілітації згідно з тристороннім договором суб’єкт надання послуг надсилає поштою або в інший спосіб органу соціального захисту населення три примірники акта надання послуг, підписані отримувачем послуг та керівником (уповноваженою ним особою) суб’єкта надання послуг, для подальшого підписання органом соціального захисту населення та перерахування коштів в установленому порядку.

Після підписання акта надання послуг усі примірники актів, підписані органом соціального захисту населення, отримувачем послуг та суб’єктом надання послуг, надсилаються органом соціального захисту населення сторонам договору.”;

у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

“7. Відшкодування вартості наданих послуг із психологічної реабілітації здійснюється районними органами соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування коштів суб’єктам надання послуг за фактично надані послуги, у тому числі послуги з організації проживання та харчування, відповідно до укладених договорів та актів наданих послуг.”;

в абзаці шостому слова “в стаціонарних умовах” виключити.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057 “Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 167, № 30, ст. 1063):

1) назву та постановляючу частину постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”;

“Затвердити Порядок проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що додається.”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”;

в абзацах першому та другому пункту 1 слова “учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності” замінити словами “постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,”;

у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) отримувач послуг - особа, яка звернулася за психологічною допомогою і направлена на психологічну реабілітацію, із числа учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності, яким установлено один із таких статусів:

учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон);

особа з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалий учасник Революції Гідності - відповідно до статті 16-1 Закону;”;

підпункт 6 виключити;

доповнити пункт 5 підпунктом 7 такого змісту:

“7) декомпресія - форма первинної психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебували в екстремальних (бойових) умовах службово-бойової діяльності, яка складається із комплексу заходів фізичного і психологічного відновлення організму людини та проводиться з метою поступової реадаптації військовослужбовців до звичайних умов життєдіяльності, запобігання розвитку у них психологічних травм.”;

у пункті 7:

в абзаці першому слова “учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності” виключити;

у підпункті 4 слова “учаснику антитерористичної операції чи постраждалому учаснику Революції Гідності” замінити словами “отримувачу послуг”;

пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Для проходження психологічної реабілітації отримувач послуг або його законний представник звертається до замовника послуг за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою, складеною в довільній формі, до якої додаються:

копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни;

копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності для осіб, які мають статус постраждалого учасника Революції Гідності.

Прийом заяв про отримання послуг із психологічної реабілітації для діючих військовослужбовців та осіб, які перебувають на службі, здійснюється за місцем перебування (розташування військової частини (підрозділу) за зверненням отримувача послуг або командира (начальника), а від осіб, які перебувають на лікуванні у військово-медичних закладах, госпіталях для ветеранів війни, на повному державному утриманні, закладах соціального захисту для бездомних осіб і центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, здійснюється за місцем перебування (розташування закладу (установи) за зверненням отримувача послуг або керівника відповідного закладу (установи) до замовника послуг.

Отримувач послуг несе відповідальність за достовірність даних, що містяться у поданих документах.

Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови особі у реєстрації заяви про отримання послуг із психологічної реабілітації.

Замовник послуг ознайомлює отримувача послуг з переліком суб’єктів надання послуг із зазначенням контактних даних, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення послугами із психологічної реабілітації; послугами, якими такі суб’єкти забезпечують отримувачів послуг; порядком проведення заходів із психологічної реабілітації.

Отримувач послуг або його законний представник обирає суб’єкт надання послуг і повідомляє замовнику послуг про вибір такого суб’єкта.”;

у пункті 17:

в абзаці другому слова “Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності” замінити словами “Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”;

в абзаці третьому слова “учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності про” замінити словами “отримувачів послуг на”;

у пункті 22:

в абзаці третьому слова “комплексного визначення індивідуальних потреб” замінити словами “оцінки актуального психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг”;

абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:

“У разі проходження психологічної реабілітації у стаціонарних умовах тривалість курсу не перевищує 18 днів (із щоденним обсягом послуг не менше 2 облікових одиниць (крім вихідних і святкових днів).

Мінімальний обсяг послуг із психологічної реабілітації передбачає надання послуг із психологічної діагностики, психологічної просвіти та інформування.”;

у додатку 2 до Порядку:

назву додатка викласти в такій редакції:

ЖУРНАЛ
обліку звернень отримувачів послуг на проходження психологічної реабілітації”;

слова “учасник антитерористичної операції та постраждалий учасник Революції Гідності” в усіх відмінках замінити словами “отримувач послуг” у відповідному відмінку.вгору