Документ 171-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. № 171
Київ

Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 623), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 171

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

1. Пункт 8 доповнити підпунктом 14-1 такого змісту:

“14-1) документи, що відповідно до пункту 4 частини дванадцятої статті 5 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” підтверджують, що іноземець або особа без громадянства є засновником та/або учасником, та/або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, дані про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також, що розмір частки іноземця або особи без громадянства, або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої він є, у статутному капіталі юридичної особи України становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції.

Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову;”.

2. У підпункті 6 пункту 10 слово “Анульовано” замінити словами “Анульовано з технічних причин/Cancelled without prejudice”.

3. Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:

“Оформлення віз на умовах взаємності за нульовою тарифною ставкою консульського збору здійснюється згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України.”.вгору