Документ 171-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.02.2012, підстава - 116-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 2011 р. N 171
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 116 ( 116-2012-п ) від 22.02.2012 }
Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для державної
підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій
на виконання загальнодержавних програм і проведення
заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для державної підтримки молодіжних і дитячих
громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і
проведення заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня
2009 р. N 174 ( 174-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 17, ст. 528; 2010 р., N 46, ст. 1504), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2011 р. N 171
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для державної підтримки молодіжних і дитячих
громадських організацій на виконання
загальнодержавних програм і проведення заходів
стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї ( 174-2009-п )

1. У пункті 1:
слово "Мінсім'ямолодьспорту" замінити словами "Міністерству
освіти і науки, молоді та спорту";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державна
служба молоді та спорту.
Одержувачами бюджетних коштів є молодіжні та дитячі
громадські організації, визначені відповідно до норм цього
Порядку.".
2. В абзаці першому пункту 3 слово "Мінсім'ямолодьспортом"
замінити словами "Державною службою молоді та спорту за
погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту".
3. Пункт 5 викласти в новій редакції:
"5. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту:
за поданням Державної служби молоді та спорту перераховує
бюджетні кошти на відкриті в органах Державної казначейської
служби рахунки громадських організацій в обсязі, передбаченому
розписом асигнувань державного бюджету, - до 75 відсотків суми
бюджетних коштів, визначених у затвердженому Державною службою
молоді та спорту кошторисі витрат з виконання програм і проведення
заходів;
приймає після перевірки Державною службою молоді та спорту
фінансового та творчого звітів громадських організацій про
виконання програм і проведення заходів та документів, що
підтверджують спрямування коштів із зазначеною метою з інших
джерел в обсязі не менш як 25 відсотків загальної суми витрат,
рішення щодо виділення решти коштів відповідно до бюджетних
зобов'язань, зареєстрованих в органах Державної казначейської
служби.".
4. У пункті 6 слова "Державним казначейством" замінити
словами "в установленому законодавством порядку".
5. В абзаці четвертому пункту 7 та пункті 9 слово
"Мінсім'ямолодьспортом" замінити словами "Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту".
6. Пункт 10 після слова "фінансової" доповнити словами "та
бюджетної".вгору