Документ 170_002, чинний, поточна редакція — Підписання від 25.10.2004

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним
департаментом фінансового моніторингу,
що діє у складі Міністерства фінансів України,
та Підрозділом фінансової інформації та аналізу
Міністерства фінансів та громадського кредиту
Республіки Колумбія щодо співробітництва в
сфері обміну фінансовими відомостями,
пов'язаними з відмиванням грошей

Дата підписання: 25.10.2004 р. Дата набуття чинності: 25.10.2004 р.
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в
складі Міністерства фінансів України, та Підрозділ фінансової
інформації та аналізу Міністерства фінансів та громадського
кредиту Республіки Колумбія, далі -"Сторони", ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків та
співробітництва між Сторонами у боротьбі з відмиванням грошей, ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом Сторін є сприяння виявленню
та переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні грошей та
кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням грошей, ДОМОВИЛИСЬ про таке:
Стаття 1
Сторони співпрацюватимуть щодо обміну інформацією у
відповідності з положеннями цього Меморандуму, діючи в межах своєї
компетенції та у відповідності із національним законодавством та
міжнародними зобов'язаннями своїх держав.
Стаття 2
Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу
інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції,
відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням грошей
або кримінальною діяльністю, пов'язаною з відмиванням грошей. Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит
наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення
фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням грошей. Будь-який
запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим
викладенням основних фактів.
Стаття 3
Інформація або документи, отримані від відповідних Сторін, не
буде розголошена будь-якій третій стороні або використана у
адміністративних, слідчих чи судових цілях без попередньої згоди
Сторони, що надає інформацію. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може
бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона
стосується відмивання грошей, які походять від визначених
категорій злочинної діяльності, перелічених у Додатку I для
України та Додатку II для Республіки Колумбія. Сторони
поновлюватимуть Додатки у випадку змін у відповідному
національному законодавстві. Додатки є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
Стаття 4
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього
Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом,
без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.
Стаття 5
Інформація, отримана в рамках цього Меморандуму, є
конфіденційною. На неї поширюється режим захисту, аналогічний
передбаченому національним законодавством отримуючої Сторони для
подібної інформації, отриманої з національних джерел.
Стаття 6
Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством
своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі
обміну інформацією, та проводитимуть консультації з метою
виконання положень цього Меморандуму.
Стаття 7
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською
мовою.
Стаття 8
Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по
фактах, які зазначені у запиті, вже порушено досудове або судове
провадження у державі запитуваної Сторони.
Стаття 9
За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть
вноситись зміни та доповнення. Зміни та доповнення оформлятимуться
протоколами, що складатимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.
Стаття 10
Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває
чинності з дати його підписання. Дія цього Меморандуму припиняється через шість (6) місяців з
дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено м. Києві ___ жовтня 2004 р. та м. Бангкок ___ жовтня
2004 р. у двох примірниках, кожний українською та англійською
мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього
Меморандуму перевага надаватиметься тексту англійською мовою.
За Державний департамент За Підрозділ фінансової
фінансового моніторингу, інформації та аналізу
що діє у складі Міністерства Міністерства фінансів
фінансів України та громадського кредиту
Республіки Колумбія
(підпис) (підпис)
Сергій Гуржій Альберто Лозано Віла
Додаток I
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 )
визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує
легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним
кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням
діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу
України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої
держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність
Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є
незаконно одержані доходи.
Додаток II
Відповідно до Закону Колумбії про боротьбу з відмиванням
грошей, походження грошей чи майна є незаконним, якщо вони
походять від злочинної діяльності, пов'язаної із: змовою вчинити злочин; злочинами проти фінансової системи; торгівлею наркотиками; незаконним збагаченням; незаконною торгівлею зброєю; викраденням людей; вимаганням; злочинами проти державного управління; торгівлею людьми; незаконним перевезенням мігрантів та іммігрантів.вгору