Документ 1707-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.06.2000. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 32, ст.255 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) такі зміни:
 
     1. Частину другу статті 2 виключити.
 
     2. Частину третю статті 12 доповнити словами "якщо це передбачено установчими документами об'єднань підприємств відповідно до законодавства".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                 Л.КУЧМА 
м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1707-IIIвгору