Документ 1705-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2006 р. N 1705
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1782 ( 1782-2004-п )
від 31.12.2004 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до відповідного місцевого
бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом
м. Севастополя, міста республіканського Автономної
Республіки Крим чи обласного значення, якому
адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл,
селищ, міст та їх об'єднань

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного
місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом
м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим
чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші
міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл,
селищ, міст та їх об'єднань, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 1782 ( 1782-2004-п )
"Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 1, ст. 19; 2006 р., N 1-2, ст. 28),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2006 р. N 1705
ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до відповідного місцевого
бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом
м. Севастополя, міста республіканського Автономної
Республіки Крим чи обласного значення, якому
адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл,
селищ, міст та їх об'єднань ( 1782-2004-п )

1. Пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів)
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування,
закріплених за цими бюджетами (RDizak), проводиться у межах
прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного
бюджету міста), врахованого під час визначення обсягу
міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним
бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний
період, а також із застосуванням індексу відносної
податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за
такою формулою:
RD = K x (N x 0,299 + N x 0,332 + N x 0,369) x
izak i i1 i2 i3
x D / (N x 0,299 + N x 0,332 + N x 0,369),
u4 u1 u2 u3
де (Ki) - індекс відносної податкоспроможності районного
(міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування
(визначається з чотирма знаками після коми), який розраховується з
використанням методу "ковзної середньої" за такою формулою:
K = [((D + L ) / (D + L ) x N x 0,299) + ((D + i i1 i1 u1 u1 u1 i2
+ L ) / (D + L ) x N x 0,332) + ((D + L ) / (D + L ) x
i2 u2 u2 u2 i3 i3 u3 u3
x N x 0,369)] / (N x 0,299 + N x 0,332 + N x 0,369),
u3 i1 i2 i3
де D(u1), D(u2), D(u3), D(i1), D(i2) і D(i3) - обсяг доходів
(кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району
(зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом,
бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про їх
фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;
L(u1), L(u2), L(u3), L(i1), L(i2) і L(i3) - сума пільг,
наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що
включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за
зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним
(міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за
відповідні роки базового періоду;
N(u1), N(u2), N(u3), N(i1), N(i2) і N(i3) - чисельність
наявного населення району (міста) та
адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового
періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);
0,299; 0,332; 0,369 - вагові коефіцієнти;
D(u4) - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного
бюджету району (зведеного бюджету міста), врахований під час
визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом
та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на
планований бюджетний період без урахування обсягу податку з
доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями
та особами рядового і начальницького складу.
Обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за районним
(міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування (D(izak),
на прогнозний період визначається за такою формулою:
D = (K x N ) x (D / N ) + D , izak i4 i3 u4 u3 w
де K(i4) - розрахунковий індекс відносної
податкоспроможності, який визначається за формулою:
K = (D / N ) / (сума D / N ), i4 ri i3 rі u3
де D(ri) - розрахунковий прогнозний обсяг доходів (кошика
доходів), закріплених за районним (міським) бюджетом, бюджетами
місцевого самоврядування, який визначається за такою формулою:
D = RD x n , ri izak i
де n(i) - коефіцієнт актуалізації індексів відносної
податкоспроможності для районного (міського) бюджету, бюджетів
місцевого самоврядування, який застосовується до розрахункового
прогнозного обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за
районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування,
визначений шляхом порівняння індексу відносної податкоспроможності
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за
звітний період поточного року (Ki6) та індексу відносної
податкоспроможності районного (міського) бюджету, бюджетів
місцевого самоврядування за відповідний звітний період останнього
базового періоду (Ki5), за формулою:
n = K / K , i i6 i5
де K = (D / N ) / (D / N ),
i6 i6 i3 u6 u3
K = (D / N ) / (D / N ), i5 i5 i3 u5 u3
де D(u6) і D(i6) - обсяг доходів (кошика доходів),
закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста)
та бюджетом районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого
самоврядування за звітними даними про їх фактичні надходження за
звітний період поточного року без урахування обсягу податку з
доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержуваних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу;
D(u5) і D(i5) - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених
за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та бюджетом
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за
звітними даними про їх фактичні надходження за відповідний звітний
період останнього базового періоду;
DW - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з
грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, для кожного районного (міського) бюджету,
бюджетів місцевого самоврядування.".
2. У пункті 10:
формулу "V = V + V + V + V + V + V ," замінити
i yi zi oi ki hi ti такою формулою:
"V = V + V + V + V + V ,";
i yi zi oi ki hi
останній абзац виключити.
3. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі коли кількість органів місцевого самоврядування міст
районного значення та селищ міського типу в районі перевищує 50
відсотків загальної кількості органів місцевого самоврядування, що
входять до складу району (за винятком районної ради), розрахунок
обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування цих
міст і селищ за рішенням райдержадміністрації може здійснюватися
відповідно до пункту 13 цієї Формули.".
4. У тексті Формули слова та цифри "на 2006 рік" замінити
словами та цифрами "на 2007 рік".вгору