Документ 1704-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2006 р. N 1704
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1195 ( 1195-2001-п )
від 05.09.2001 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984,
N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37, ст. 2453; 2005 р., N 1, ст. 24,
N 37, ст. 2306, N 52, ст. 3331; 2006 р., N 38, ст. 2591), зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2006 р. N 1704
ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним бюджетом та місцевими бюджетами
( 1195-2001-п )

1. У пункті 8:
абзаци п'ятий-десятий виключити;
абзац одинадцятий викласти у такій редакції:
"Для обласних бюджетів обсяг коштів, що передається до
державного бюджету в планованому бюджетному періоді, після
застосування коефіцієнта вирівнювання (альфа(i)) не може бути
більшим ніж обсяг коштів, що передаються до державного бюджету в
році, який передує планованому.".
2. У пункті 13:
формулу
"V = V + V + V + V + V + V + V + V + V ,"
i yi zi oi si ki fi di hi mi
замінити формулою:
"V = V + V + V + V + V + V + V + V ,";
i yi zi oi si ki fi di hi
останній абзац виключити.
3. У пункті 14:
у другому реченні абзацу четвертого цифри "0,0425;" замінити
цифрами "0,0387;";
абзаци п'ятий і шостий викласти у такій редакції:
"K(yob) - частка видатків обласного бюджету на утримання
органів місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на
цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених
місцевими радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового
коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів. На 2007 рік K(yob)
дорівнює 0,0323;
K(y kyiv(sev)) - частка видатків бюджету мм. Києва і
Севастополя на утримання районних у містах, селищних та сільських
рад у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення
місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 2003 рік з
урахуванням введення додаткового коригуючого коефіцієнта для
бюджетів районів. На 2007 рік K(y kyiv) дорівнює 0,0023,
K(y sev) - 0,0016;".
4. Абзац третій пункту 15 викласти у такій редакції:
"K(y ark) - частка обсягу видатків бюджету Автономної
Республіки Крим на утримання органів управління, у тому числі
Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, у загальному
обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів,
затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням
введення додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів.
На 2007 рік K(y ark) дорівнює 0,0317.".
5. Абзац шостий пункту 16 викласти у такій редакції:
"K(ym) - частка видатків бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання
органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за
даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними
радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового коригуючого
коефіцієнта для бюджетів районів. На 2007 рік K(ym) дорівнює
0,3745;".
6. У пункті 17:
формули
"V = H x N x K + v ",
yri yri ri y2 yrgi
"H = (V x K - V ) / E (N x K ),"
yri yu yr yrgi ri y2 замінити відповідно формулами:
"V = H х N x K x K + V ,",
yri yri ri y2 y3 yrgi
"H = (V x K - V ) / E (N x K x K ),";
yri yu yr yrgi ri y2 y3
абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"K(yr) - частка видатків бюджетів районів на утримання
органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за
даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними
радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового коригуючого
коефіцієнта для бюджетів районів. На 2007 рік K(yr) дорівнює
0,5189;";
доповнити пункт абзацом та таблицею такого змісту:
"K(y3) - коригуючий коефіцієнт для бюджетів районів, що має
десять значень залежно від щільності населення територій сільських
рад.
Розмір коригуючого коефіцієнта
для бюджетів районів залежно від щільності
населення територій сільських рад на 2007 рік
------------------------------------------------------------------ Середня чисельність населення | Коригуючий коефіцієнт території сільської ради району | (K(y3)) станом на 1 січня 2006 року | (осіб) | ------------------------------------------------------------------ Понад 1500 1
1401-1500 1,04
1301-1400 1,11
1201-1300 1,2
1101-1200 1,3
1001-1100 1,44
901-1000 1,58
801-900 1,77
701-800 2
До 700 2,15".
7. У пункті 23:
формулу "V = H x (U x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
oi o o ob f f w w gt gt t t
U x K + U x K + U + U x K + U x K + U x K + U x
si si gz gz z h h gh gh d d c
K ) + V + S + S + S + V + V + V ,"
c ark sst st gd lviv charkiv z замінити формулою
"V = H x (U x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
oi o o ob f f w w gt gt t t
U x K + U x K + U + U x K + U x K + U x K + U x
si si gz gz z h h gh gh d d c
K ) + V + S + S + S + V + V ,";
c ark sst st gd lviv charkiv
абзац тридцять другий виключити;
в абзаці тридцять третьому слова і цифри "для здійснення
виплат, передбачених Законом України "Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України
"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 ), а також
видатків" виключити.
8. У пункті 24:
формулу "V = H x (D x K + D x K + D x K + D x
oi d m nm(r) gm gnm(r) s nm(r) gs
K ) + H x (U x K + U x K + U x K + U x
gnm(r) o gm gm gmr gmr gs gs m
K + U x K + U x K + U x K + U x K + U x
m mr mr s s bm(r) bm(r) jm(r) j f
K + U x K + U x K + U x K + U x K + U + U x K ) +
f w w gt gt t t gz gz z c c
S + S + V + V + V ,"
d gd k(r) z tzn(r) замінити формулою
"V = H x (D x K + D x K + D x K + D x
oi d m nm(r) gm gnm(r) s nm(r) gs
K ) + H x (U x K + U x K + U x K + U x
gnm(r) o gm gm gmr gmr gs gs m
K + U x K + U x K + U x K + U x K + U x
m mr mr s s bm(r) bm(r) jm(r) j f
K + U x K + U x K + U x K + U x K + U + U x K ) +
f w w gt gt t t gz gz z c c
S + S + V ,";
d gd tzn(r)
в абзаці тридцять другому цифри "2006" замінити цифрами
"2007"; абзац тридцять третій виключити;
в абзаці тридцять п'ятому слова і цифри "для здійснення
виплат, передбачених Законом України "Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України
"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 )," і слова
"для комп'ютеризації та інформатизації загальноосвітніх навчальних
закладів," виключити.
9. У пункті 25:
формулу "V = H x (D x K + D x K ) + H x
okyiv(sev) d mkyiv(sev) nm ssev nm o
(U x K + U x K + U x K + U x
kyiv(sev) m s s bkyiv(sev) bm jkyiv(sev)
K + U x K + U x K + U x K + U x K + U + U x K +
j o ob f f t t si si z h h
U x K + U x K ) + S + S + S + S + V + V +
d d c c d sst st gd k(sev) kyiv
V + V ,"
z tznkyiv(sev) замінити формулою
"V = H x (D x K + D x K ) + H x
okyiv (sev) d mkyiv(sev) nm ssev nm o
(U x K + U x K + U x K + U x
kyiv(sev) m s s bkyiv(sev) bm jkyiv(sev)
K + U x K + U x K + U x K + U x K + U + U x K +
j o ob f f t t si si z h h
U x K + U x K ) + S + S + S + S + V +
d d c c d sst st gd kyiv
V ,";
tznkyiv (sev)
абзац дев'ятий виключити;
в останньому абзаці слова і цифри "для здійснення виплат,
передбачених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості
з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту"
педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників
навчальних закладів" ( 1994-15 )," і слова "для комп'ютеризації та
інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів," виключити.
10. Пункти 41-1 - 41-4 виключити.вгору