Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 567
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.20031703
Документ 1703-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.01.2011, підстава - 1251-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 жовтня 2003 р. N 1703
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1251 ( 1251-2010-п ) від 27.12.2010 }
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України
від 23 квітня 2003 р. N 567

З метою впорядкування обігу марок акцизного збору для
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зменшення їх нелегального
виробництва і реалізації та збільшення надходжень до державного
бюджету Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня
2003 р. N 567 ( 567-2003-п ) "Про запровадження марок акцизного
збору нового зразка з голографічними захисними елементами для
маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 17, ст. 761), із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р.
N 1636 ( 1636-2003-п ), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 жовтня 2003 р. N 1703
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2003 р. N 567 ( 567-2003-п )

1. У тексті постанови:
1) у пункті 2:
абзац шостий викласти у такій редакції:
"узагальнити результати інвентаризації та подати до
5 листопада 2003 р. державному спеціалізованому підприємству
Міністерства фінансів окрему рознарядку на виготовлення марок
акцизного збору нового зразка з голографічними захисними
елементами для маркування залишків алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, маркованих акцизними марками попереднього зразка, та для
обміну невикористаних марок акцизного збору попереднього зразка";
в абзаці сьомому слово "продаж" замінити словами "видачу
та/або обмін";
2) пункт 7 викласти у такій редакції:
"7. Установити, що залишки марок акцизного збору попереднього
зразка для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а
також марковані ними алкогольні напої та тютюнові вироби
перебувають в обігу до 1 листопада 2003 р., крім зберігання
інвентаризаційних залишків такої продукції, яке дозволяється до
1 грудня 2003 року";
3) у пункті 8 слово "продаж" виключити;
4) доповнити постанову пунктом 9 такого змісту:
"9. Міністерству фінансів передбачити фінансування витрат:
Державної податкової адміністрації для знищення залишків
марок акцизного збору попереднього зразка;
державного спеціалізованого підприємства Міністерства
фінансів для виготовлення та доставки марок акцизного збору нового
зразка з голографічними захисними елементами за окремою
рознарядкою Державної податкової адміністрації".
2. У Положенні про виробництво, зберігання, продаж марок
акцизного збору нового зразка з голографічними захисними
елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів
( 567-2003-п ), затвердженому зазначеною постановою:
1) пункт 31 викласти в такій редакції:
"31. Зазначені в актах інвентаризації залишки алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, маркованих акцизними марками
попереднього зразка, підлягають додатковому маркуванню акцизними
марками нового зразка з голографічними захисними елементами
залежно від виду продукції та місткості тари, а також із
зазначенням індексу регіону за місцезнаходженням суб'єкта
підприємницької діяльності, у якого проводилася інвентаризація";
2) у пункті 33 абзац третій виключити.вгору