Документ 1701-VI, перша редакція — Прийняття від 05.11.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення захисту прав працівників
паливно-енергетичного комплексу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.36 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207;
2002 р., N 14, ст. 96; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37,
N 11, ст. 140; 2005 р., N 33, ст. 430, N 51, ст. 551; 2006 р.,
N 35, ст. 295):
статтю 34 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15
частини першої цієї статті, не зупиняється за рішеннями про
виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової)
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю,
стягнення аліментів";
пункт 2 глави 11 "Прикінцеві положення" доповнити словами
"крім виконання рішень про виплату заробітної плати, відшкодування
матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів";
2) абзац шостий пункту 3.7 статті 3 Закону України "Про
заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430)
доповнити словами "крім рішень про виплату заробітної плати,
відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 листопада 2009 року
N 1701-VIвгору