Документ 1701-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.10.2016, підстава - 1404-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення захисту прав працівників
паливно-енергетичного комплексу
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.36 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести зміни до таких законів України:
 
{ Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }
 
     2) абзац шостий пункту 3.7 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430) доповнити словами "крім рішень про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 5 листопада 2009 року
N 1701-VIвгору