Документ 1701-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.10.2016, підстава - 1404-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення захисту прав працівників
паливно-енергетичного комплексу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.36 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
{ Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }
2) абзац шостий пункту 3.7 статті 3 Закону України "Про
заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430)
доповнити словами "крім рішень про виплату заробітної плати,
відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 листопада 2009 року
N 1701-VIвгору