Document 17/2007, current version — Adoption on January 15, 2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 грудня 2006 року "Про План проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території
України та поза її межами в 2007 році"

Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 15 грудня 2006 року "Про План проведення в рамках
військового співробітництва багатонаціональних навчань за участю
підрозділів Збройних Сил України на території України та поза її
межами в 2007 році" ( n0011525-06 ) (додається*).
2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 січня 2007 року
N 17/2007

___________________
* Додається до оригіналу.on top