Документ 17-99-п, поточна редакція — Прийняття від 04.01.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 січня 1999 р. N 17
Київ
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету
Міністрів України і Національного банку України від
17 листопада 1997 р. N 1270

Кабінет Міністрів України і Національний банк України
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Визнати такими, що втратили чинність, постанову Кабінету
Міністрів України і Національного банку України від 17 листопада
1997 р. N 1270 ( 1270-97-п ) "Про порядок відкриття та
функціонування спеціального позабалансового рахунку платників
податків, які прийняли рішення про реструктуризацію податкової
заборгованості" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47,
с. 21) та пункт 57 змін, що були внесені до актів Кабінету
Міністрів України постановою Кабінету Міністрів України від 25
серпня 1998 р. N 1336 ( 1336-98-п ) "Про внесення змін до деяких
актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності державної
податкової служби" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34,
ст. 1277).
2. Комерційним банкам відновити за позабалансовим рахунком
N 9803 "Розрахункові документи, не сплачені в строк через
відсутність коштів у платників" (згідно з датою календарного
надходження до банку) облік розрахункових документів, які до
набрання чинності цією постановою обліковувалися за позабалансовим
рахунком N 9806 "Розрахункові документи щодо стягнення у
безспірному порядку сум заборгованості", і виконувати ці документи
в установленій черговості.

Прем'єр-міністр України Голова
Національного банку України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО В.ЮЩЕНКОвгору