Документ 1697-2006-п, попередня редакція — Редакція від 18.08.2011, підстава - 869-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2006 р. N 1697
Київ
Про заходи щодо подальшого вдосконалення
механізму забезпечення природним
газом вітчизняних споживачів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1094 ( 1094-2007-п ) від 05.09.2007
N 36 ( 36-2009-п ) від 28.01.2009
N 758 ( 758-2011-п ) від 20.07.2011
N 869 ( 869-2011-п ) від 01.06.2011 }

З метою надійного забезпечення природним газом населення,
підприємств комунальної теплоенергетики та бюджетних організацій і
установ, стимулювання економного споживання ресурсів газу Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанов КМ N 758
( 758-2011-п ) від 20.07.2011, N 869 ( 869-2011-п ) від
01.06.2011 }

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 9 лютого 2006 р. N 128 ( 128-2006-п ) "Про
затвердження на період до 2010 року граничного рівня ціни на
природний газ" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 6, ст. 313).
4. Міністерству палива та енергетики разом з Національною
акціонерною компанією "Нафтогаз України" подати в двомісячний
строк пропозиції щодо посилення відповідальності за
несанкціонований відбір газу та використання газового обладнання з
порушенням установлених правил.
5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 2 та підпункту 3 пункту 5 змін, що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України, затверджених цією постановою, які
набирають чинності з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

{ Тимчасовий порядок установлення роздрібних цін на природний
газ для потреб населення втратив чинність на підставі Постанов КМ
N 758 ( 758-2011-п ) від 20.07.2011, N 869 ( 869-2011-п ) від
01.06.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1697
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У пункті 8 додатка до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21,
ст. 596; Офіційний вісник України, 2000 р., N 28, ст. 1167;
2003 р., N 21, ст. 928; 2005 р., N 33, ст. 1989; 2006 р., N 42,
ст. 2800):
1) абзац другий виключити;
2) абзаци третій, п'ятий і шостий викласти у такій редакції:
"за погодженням з Мінекономіки роздрібні ціни на природний
газ для потреб населення, з урахуванням граничних рівнів цін,
встановлених для населення Кабінетом Міністрів України;";
"тарифи на закачування, зберігання та відбір природного газу;
тарифи на розподіл природного газу та його постачання;";
3) абзац сьомий виключити.
2. Абзац перший пункту 10 Правил надання населенню послуг з
газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 1999 р. N 2246 ( 2246-99-п ) (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 50, ст. 2446; 2004 р., N 16, ст. 1101;
2006 р., N 27, ст. 1965) замінити абзацами такого змісту:
"10. Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання
здійснюється починаючи з 1 січня 2007 р. за роздрібними цінами,
диференційованими залежно від обсягів споживання, що встановлені
НКРЕ, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності -
за нормами споживання природного газу.
Застосування роздрібних цін у поточному році для споживачів
здійснюється залежно від обсягу фактичного використання природного
газу у попередньому році.
Газопостачальні підприємства проводять щороку станом на
1 січня перерахунок оплати вартості використаного природного газу
окремо по кожному споживачеві залежно від обсягу його фактичного
використання у попередньому році та від роздрібних цін, що діяли в
зазначеному році.".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2001 р. N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про забезпечення
споживачів природним газом" (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 52, ст. 2347; 2004 р., N 4, ст. 162; 2006 р., N 10, ст. 616,
N 24, ст. 1769):
1) у пункті 2:
абзац третій підпункту 1 та підпункт 2 викласти у такій
редакції:
"Реалізація природного газу для потреб населення здійснюється
суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на постачання
природного газу за регульованим тарифом, за роздрібними цінами,
встановленими Національною комісією регулювання електроенергетики;
2) підприємств комунальної теплоенергетики, теплових
електростанцій, електроцентралей та котелень суб'єктів
господарювання (далі - підприємства), зокрема блочних (модульних)
котелень (в обсязі, що використовується для надання населенню
послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення
такими підприємствами окремого приладового та бухгалтерського
обліку тепла і гарячої води) - з ресурсів природного газу
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
Реалізація природного газу для потреб зазначених підприємств
здійснюється дочірньою компанією "Газ України" та дочірнім
підприємством "Газ-тепло" Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", суб'єктами господарювання, що мають ліцензію
на постачання природного газу за регульованим тарифом, за цінами,
що не перевищують граничних рівнів цін на природний газ,
установлених Кабінетом Міністрів України;";
у підпункті 5:
абзац перший викласти у такій редакції:
"5) усіх категорій споживачів, зокрема установ і організацій,
що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, крім визначених
у підпунктах 1 і 2 пункту 2 цього Порядку, - з ресурсів газу:";
абзац шостий виключити;
2) пункт 7 виключити;
3) абзац другий пункту 4 Порядку забезпечення споживачів
природним газом, затвердженого зазначеною постановою, викласти у
такій редакції:
"Газодобувні підприємства НАК "Нафтогаз України", НАК "Надра
України", ВАТ "Укрнафта" та інші господарські товариства, частка
держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, а також
господарські товариства, понад 50 відсотків акцій (часток, паїв)
яких перебуває у статутних фондах інших господарських товариств,
акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом
акцій, а також державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз"
реалізують природний газ власного видобутку (у тому числі
видобутий у процесі виконання договорів про спільну діяльність)
виключно НАК "Нафтогаз України", що здійснює реалізацію зазначених
обсягів природного газу суб'єктам господарювання, які мають
ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом,
для потреб населення.".
4. У постанові Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2006 р. N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 18, ст. 1349):
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Установити з 1 січня 2007 р. граничні рівні цін на
природний газ для:
підприємств комунальної теплоенергетики, теплових
електростанцій, електроцентралей та котелень суб'єктів
господарювання, зокрема блочних (модульних) котелень (в обсязі, що
використовується для надання населенню послуг з опалення та
гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами
окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої
води), з урахуванням податку на додану вартість, збору до
затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки,
тарифів на його транспортування, розподіл і постачання та витрат
із зберігання за умови компенсації Національній акціонерній
компанії "Нафтогаз України" з державного бюджету різниці в цінах
на природний газ, на рівні 686 гривень за 1 тис. куб. метрів;
установ та організацій, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання, без урахування податку на додану вартість, збору
до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової
надбавки, тарифів на його транспортування, розподіл і постачання
та витрат із зберігання, на рівні 720 гривень за 1 тис. куб.
метрів.";
доповнити постанову пунктом 8 такого змісту:
"8. Рекомендувати Національній комісії регулювання
електроенергетики встановити з 1 січня 2007 р. у визначеному
законодавством порядку:
1) роздрібні ціни на природний газ, що використовується для
потреб населення, диференційовані залежно від річного обсягу
споживання, з урахуванням таких граничних рівнів цін, за умови, що
обсяг споживання природного газу:
не перевищує 2500 куб. метрів на рік, - 339 гривень за
1 тис. куб. метрів;
не перевищує 6000 куб. метрів на рік, - 480 гривень за
1 тис. куб. метрів;
не перевищує 12000 куб. метрів на рік, - 980 гривень за
1 тис. куб. метрів;
перевищує 12000 куб. метрів на рік, - 1173 гривні за
1 тис. куб. метрів;
2) роздрібні ціни на природний газ, що використовується
населенням комплексно, у тому числі на опалення, в окремих
квартирах, від'єднаних від централізованої системи теплопостачання
у багатоквартирних будинках, з урахуванням граничного рівня ціни
686 гривень за 1 тис. куб. метрів.".
5. У постанові Кабінету Міністрів України від
11 жовтня 2006 р. N 1420 ( 1420-2006-п ) "Про ціни на природний
газ, що використовується підприємствами комунальної
теплоенергетики для надання послуг з опалення та гарячого
водопостачання населенню, та запровадження соціально орієнтованих
диференційованих цін на природний газ для населення" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 42, ст. 2800):
1) абзац другий підпункту 2 пункту 1 виключити;
2) пункт 2 виключити;
3) пункт 3 виключити;
4) у пункті 4:
абзаци другий і останній виключити;
в абзаці третьому слова "за умови використання його для
опалення житла, підігріву води та приготування їжі," виключити;
5) пункт 6 виключити;
6) у тексті постанови слово "оптової" виключити.вгору