Документ 1697-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.04.2007, підстава - 676-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 2001 р. N 1697
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 676 ( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }
Про закупівлю товарів і послуг Центральною виборчою
комісією та окружними виборчими комісіями
під час виборчого процесу

( Про поширення дії Постанови додатково див. Постанову КМ
N 361 ( 361-2002-п ) від 22.03.2002 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 972 ( 972-2004-п ) від 28.07.2004
N 1113 ( 1113-2005-п ) від 24.11.2005 )
( У назві та тексті постанови слова "окружними", "окружних"
замінено відповідно словами "територіальними",
"територіальних" згідно з Постановою КМ N 972
( 972-2004-п ) від 28.07.2004 )
( У назві та тексті постанови слова "територіальними",
"територіальних" замінити відповідно словами
"окружними", "окружних" згідно з Постановою КМ
N 1113 ( 1113-2005-п ) від 24.11.2005 )

( Дію Постанови поширено на закупівлю товарів і послуг,
що здійснюється територіальними виборчими комісіями
під час виборчого процесу з виборів депутатів місцевих
рад та сільських, селищних і міських голів згідно з
Постановою КМ N 361 ( 361-2002-п ) від 22.03.2002 )
З метою забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії
та окружних виборчих комісій та відповідно до частини другої
статті 54 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 2766-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 972 ( 972-2004-п ) від 28.07.2004, N 1113 ( 1113-2005-п ) від
24.11.2005 )
1. Установити, що закупівля Центральною виборчою комісією та
окружними виборчими комісіями (далі - замовники) товарів і послуг
для підготовки і проведення виборів народних депутатів України під
час виборчого процесу, вартість яких:
не перевищує суму 100 тис. гривень (для окружних виборчих
комісій - 50 тис. гривень), може здійснюватися без застосування
конкурсних процедур; ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1113 ( 1113-2005-п ) від 24.11.2005 )
не перевищує суму 900 тис. гривень (для окружних виборчих
комісій - 200 тис. гривень), здійснюється за процедурою запиту
цінових пропозицій (котирувань). ( Абзац третій пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1113 ( 1113-2005-п )
від 24.11.2005 )
Під час застосування зазначеної процедури замовник надсилає
запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менш як двом
виконавцям. У запиті зазначаються: ( Абзац четвертий пункту 1 в
редакції Постанови КМ N 1113 ( 1113-2005-п ) від 24.11.2005 )
найменування та юридична адреса замовника; ( Пункт 1
доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою КМ N 1113
( 1113-2005-п ) від 24.11.2005 )
вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце
надання послуг; ( Пункт 1 доповнено абзацом шостим згідно з
Постановою КМ N 1113 ( 1113-2005-п ) від 24.11.2005 )
строк поставки товарів або надання послуг; ( Пункт 1
доповнено абзацом сьомим згідно з Постановою КМ N 1113
( 1113-2005-п ) від 24.11.2005 )
місце і строк подання цінових пропозицій; ( Пункт 1 доповнено
абзацом восьмим згідно з Постановою КМ N 1113 ( 1113-2005-п ) від
24.11.2005 )
місце і дата розкриття цінових пропозицій; ( Пункт 1
доповнено абзацом дев'ятим згідно з Постановою КМ N 1113
( 1113-2005-п ) від 24.11.2005 )
істотні умови договору. ( Пункт 1 доповнено абзацом десятим
згідно з Постановою КМ N 1113 ( 1113-2005-п ) від 24.11.2005 )
Обов'язково у запиті наводиться інформація про те, чи
включаються в ціну товарів (послуг) витрати, пов'язані із
транспортуванням, страхуванням, сплатою мита, податків та інших
зборів і обов'язкових платежів. ( Пункт 1 доповнено абзацом
одинадцятим згідно з Постановою КМ N 1113 ( 1113-2005-п ) від
24.11.2005 )
Пропозиції розкриваються у визначений замовником час. На
процедуру розкриття пропозицій запрошуються всі учасники. Під час
розкриття пропозицій складається протокол, копія якого видається
всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після
надходження відповідного запиту. Переможцем визначається учасник,
який подав пропозицію, що відповідає вимогам, зокрема щодо
найнижчої ціни. ( Абзац дванадцятий пункту 1 в редакції Постанови
КМ N 1113 ( 1113-2005-п ) від 24.11.2005 )

( Абзац тринадцятий пункту 1 виключено на підставі Постанови
КМ N 1113 ( 1113-2005-п ) від 24.11.2005 )

1-1. Закупівля під час виборчого процесу товарів і послуг
для підготовки і проведення виборів народних депутатів України,
вартість яких перевищує для Центральної та окружних виборчих
комісій відповідно 900 тис. та 200 тис. гривень, здійснюється за
процедурами, визначеними Законом України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). У разі необхідності
термінового здійснення зазначених закупівель строк подання
тендерних пропозицій може бути скорочений до 10 календарних днів
після опублікування відповідного оголошення. ( Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 1113
( 1113-2005-п ) від 24.11.2005 )
2. Відповідальність за дотримання вимог цієї постанови та
раціональне використання коштів для здійснення зазначених
закупівель покладається відповідно на Голову Центральної виборчої
комісії та голів окружних виборчих комісій.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 18вгору