Документ 1694-98-п, перша редакція — Прийняття від 26.10.1998
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 1998 р. N 1694
Київ
Про затвердження Положення про порядок
погодження видачі ліцензій на право експорту,
імпорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами

На виконання Указу Президента України від 22 липня 1998 р.
N 806 ( 806/98 ) "Про державну монополію на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок погодження видачі
ліцензій на право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.
2. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
привести у місячний термін свої нормативні акти у відповідність із
цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 1998 р. N 1694
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок погодження видачі ліцензій
на право експорту, імпорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами
1. Ліцензії на право експорту, імпорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
МЗЕЗторг видає лише після письмового погодження з Державним
комітетом з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів (далі - Держспецмонополія).
2. МЗЕЗторг передає у п'ятиденний термін з дня подання
суб'єктом підприємницької діяльності заяви на одержання ліцензії
на право експорту або імпорту спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Держспецмонополії всі необхідні документи, передбачені
законодавством.
3. Держспецмонополія після реєстрації переданих документів
приймає у п'ятиденний термін рішення про доцільність видачі
відповідної ліцензії з урахуванням обсягів виробництва та
споживання спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, про що письмово повідомляє МЗЕЗторг.
4. У разі прийняття Держспецмонополією негативного рішення
щодо видачі суб'єктові підприємницької діяльності відповідної
ліцензії МЗЕЗторгу надсилається повідомлення з обгрунтуванням
причин відмови.
5. Ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються
уповноваженими на те МЗЕЗторгом органами у районах, районах у
містах Києві та Севастополі, а в містах обласного підпорядкування
- виконавчими комітетами міських рад тільки після погодження з
територіальним управлінням Держспецмонополії.
6. Уповноважений МЗЕЗторгом орган передає у п'ятиденний
термін з дня подання суб'єктом підприємницької діяльності заяви на
одержання відповідної ліцензії територіальному управлінню
Держспецмонополії усі необхідні документи, передбачені
законодавством.
7. Територіальне управління Держспецмонополії після
реєстрації прийнятих документів у п'ятиденний термін приймає
рішення про доцільність видачі ліцензії на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, про що
письмово повідомляє уповноважений МЗЕЗторгом орган.
8. У разі прийняття територіальним управлінням
Держспецмонополії негативного рішення щодо видачі суб'єктові
підприємницької діяльності відповідної ліцензії уповноваженому
МЗЕЗторгом органові надсилається повідомлення з обгрунтуванням
причин відмови.вгору