Документ 169/95-ПВ, поточна редакція — Прийняття від 27.03.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селищу міського типу
Першотравневе Першотравневого району
Донецької області колишнього найменування
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 16, ст.117 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Відновити селищу міського типу Першотравневе Першотравневого
району Донецької області колишнє найменування - Мангуш.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 27 березня 1995 року
N 169/95-ПВвгору