Про Концепцію амортизаційної політики
Указ Президента України; Концепція від 07.03.2001169/2001
Документ 169/2001, поточна редакція — Прийняття від 07.03.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Концепцію амортизаційної політики

З метою активізації інвестиційних процесів в економіці
України п о с т а н о в л я ю:
1. Схвалити подану Кабінетом Міністрів України Концепцію
амортизаційної політики (додається).
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк розробити
на основі Концепції амортизаційної політики та подати на розгляд
Верховної Ради України проект закону про амортизацію.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2001 року
N 169/2001

СХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 7 березня 2001 року N 169/2001
КОНЦЕПЦІЯ
амортизаційної політики
Метою Концепції є визначення напрямів та механізмів
удосконалення амортизаційної політики як чинника активізації
інвестиційної діяльності в державі.
Амортизаційна політика має бути спрямована на підвищення
фінансової заінтересованості суб'єктів господарювання у здійсненні
інвестицій в основний капітал за рахунок коштів власних
амортизаційних фондів.
Це потребує проведення заходів у таких напрямах:
створення економічної та правової бази для запровадження
раціональних рівнів споживання, відшкодування та оновлення
основного капіталу;
обмеження державного регулювання у сфері амортизаційної
політики та стимулювання інвестиційної ініціативи суб'єктів
господарювання;
відмова від суцільного примусового нарахування амортизаційних
відрахувань за єдиним методом та запровадження кількох методів
нарахування амортизації, надання суб'єктам господарювання права
вибору конкретного методу нарахування амортизаційних відрахувань,
а також права самостійно встановлювати конкретні строки служби
основного капіталу в визначених законом межах;
розмежування практики нарахування амортизаційних відрахувань
відповідно до її економічної та податкової ролі:
- економічна роль амортизації полягає у фактичному
відшкодуванні діючих основних фондів; відповідні амортизаційні
відрахування (економічна амортизація) відображають реальне
знецінення основного капіталу в процесі виробництва та надання
послуг і відносяться на витрати діяльності суб'єктів
господарювання;
- податкова роль амортизації полягає у фінансовому
відшкодуванні основного капіталу за рахунок зменшення
оподатковуваного прибутку на суму амортизаційних відрахувань
(податкова амортизація) та одержання податкової знижки;
стимулювання суб'єктів господарювання до застосування
прискореної амортизації та її інвестиційного спрямування шляхом
надання податкових знижок;
запобігання зростанню цін виробників шляхом надання
можливості суб'єктам господарювання відносити прискорену
амортизацію не на витрати виробництва, а на зменшення
оподатковуваної частини прибутку.
З цією метою пропонується:
запровадити нарахування амортизаційних відрахувань на всі
основні фонди (крім землі);
закріпити за суб'єктами господарювання право на використання
коштів власного амортизаційного фонду та заборонити будь-які
централізовані вилучення з нього;
надавати податкові знижки тільки тим суб'єктам
господарювання, які мають документальне підтвердження
інвестиційного використання коштів амортизаційного фонду;
збільшити кількість методів нарахування амортизаційних
відрахувань;
розробити класифікацію основного капіталу за групами
відповідно до характеру і строків його використання та зносу;
запровадити для кожної групи основного капіталу економічно
обгрунтовані індикативні норми для нарахування економічної
амортизації та діапазони припустимих відхилень, у межах яких
суб'єкти господарювання обирають конкретні норми економічної
амортизації самостійно;
- затвердити максимальні граничні рівні податкової
амортизації, в межах яких її обсяг може перевищувати обсяг
економічної амортизації.
У результаті проведення цих заходів очікується:
поліпшення фінансових результатів господарювання суб'єктів
господарської діяльності;
створення умов для формування додаткових інвестиційних
ресурсів суб'єктами господарювання;
формування бази даних для об'єктивної оцінки параметрів руху
основного капіталу, необхідної для розробки прогнозів та програм
економічного і соціального розвитку.
З метою поєднання підприємницьких і загальнодержавних
інтересів реалізація положень Концепції відбуватиметься поступово.
На основі Концепції має бути розроблено і подано на розгляд
Верховної Ради України проект закону про амортизацію.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору